Saopštenje za javnost

02. 06. 2015.

          Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju dana 29.05.2015.godine podnijelo je ovom sudu optužnicu Kt.br.79/14 od 28.052015.godine protiv okrivljenih Jeremić Tomislava, Puletić Zvonka, Tahirović Hake i Cimbaljević Jele, zbog krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st.2 i 1  Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 Krivičnog zakonika Crne Gore.
            Vanpretresno vijeće ovog suda u postupku kontrole i ispitivanja optužnice donijelo je dana 01.06.2015.godine rješenje kojim je optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju potvrdilo.
          U daljem toku postupka predsjednik sudećeg vijeća će zakazati  glavni pretres, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Ostale informacije