Tofil Žujović

prethodni Predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju
-Biografija-
 
Rođen 25.11.1951.godine u Tomaševu, Opština Bijelo Polje. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bijelom Polju, a Pravni fakultet u Beogradu 1980.godine, gdje je položio i pravosudni ispit. Radni odnos zasnovao, a potom i radio u organima Uprave SO Bijelo Polje od 1980. do 1992.godine, kada prelazi na poslove stručnog saradnika kod Višeg suda u Bijelom Polju. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabran novembra 1994.godine, a nakon toga i za predsjednika istog suda oktobra 1998.godine, koje poslove obavlja do juna 2009.godine. Za predsjednika i sudiju Višeg suda u Bijelom Polju izabran 09.06.2009.godine. Oženjen i otac troje djece.