Ovlašćeno lice

10. 09. 2018.

Vladimir Gojačanin, 
savjetnik

Tel: +382 50/431-810
Fax: +382 50/431-810

E-mail za dostavljanje zahtjeva:
tofil.zujovic@sudstvo.me