Ovlašćeno lice

Jelena Vučetić, 
samostalni savjetnik II

Tel: +382 50/431-810
Fax: +382 50/431-810

E-mail za dostavljanje zahtjeva:
tofil.zujovic@sudstvo.me