Ovlašćeno lice

15. 01. 2019.

Aida Zoronjić, 
savjetnik

Tel: +382 50/431-810
Fax: +382 50/431-810

E-mail za dostavljanje zahtjeva:
radoslav.konatar@sudstvo.me