Sudije • Radoslav Konatar

   Sudija - Zamjenik predsjednika suda

  sudija
  Rođen 11.12.1958.godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1982.godine. Pripravnički staž obavio u Okružnom sudu u Bijelom Polju 1985.godine, a pravosudni ispit položio 1987.godine u Beogradu. Nakon položenog pravosudnog ispita, radio kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Bijelom Polju sve dok nije izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju 1988.godine. U tom sudu je radio sve do 1994.godine, kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. U osnovnom sudu radio na krivičnom referatu, referatu izstražnog sudije i sudije za maloljetnike. U Višem sudu radio je 10 godina kao sudija prvostepenac, a potom kao sudija drugostepenac i na tom referatu radi i danas. Povremeno radio i u istražnom odjeljenju, a u periodu od 29.12.2005. do 04.04.2006.godine i od 12.03.2009. do 22.06.2009.godine obavljao funkciju vršioca dužnosti predsjednika suda. Bio je predsjednik krivičnog odjeljenja i krivičnog vanraspravnog vijeća. Sada je predsjednik krivičnog vijeća i zamjenik predsjednika krivičnog odjeljenja. Oženjen je i ima troje djece.
 • Dragan Vojinović

   Sudija

  sudija
  Rođen 04.02.1959.godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1986.godine. Radni odnos zasnovao kod Osnovnog suda udruženog rada u Bijelom Polju 1988.godine u svojstvu pripravnika i na tim poslovima radio do 1990.godine. Pravosudni ispit položio 1990.godine u Beogradu, nakon čega je kod Suda udruženog rada u Bijelom Polju obavljao poslove stručnog saradnika. U toku 1992.godine kod RF PIO Podgorica-Područno odjeljenje u Bijelom Polju, obavljao poslove višeg savjetnika-referenta za ostvarivanje prava iz PIO. Izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju 1992.godine, i obavljao tu funkciju do jula 2006.godine, kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Oženjen i otac troje djece.
 • Gorica Đalović

   Sudija

  sudija
  Rođena 15.04.1966.godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i Podgorici, gdje je i diplomirala 1994.godine. Pripravnički staž obavila u Osnovnom sudu u Bijelom Polju u periodu od 1994. do 1997.godine, a pravosudni ispit položila 1996.godine u Beogradu. U Osnovnom sudu u Bijelom Polju obavljala poslove sekretara suda u periodu od 1997. do 1999.godine, od kada obavlja poslove savjetnika Osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju. Izabrana za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju 2005.godine, koju funkciju je obavljala do decembra 2009.godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Udata i majka dvoje djece.
 • Jadranka Ćulafić

   Sudija

  sudija
  Rođena 15.11.1955.godine u Zatonu kod Bijelog Polja. U Bijelom Polju završila osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet u Beogradu 1978.godine. Pripravnički staž obavila u Okružnom sudu u Bijelom Polju od 1978. do 1981.godine. Pravosudni ispit položila 1980.godine u Beogradu. Izabrana za sudiju Opštinskog suda u Bijelom Polju, gdje je radila od 1981. do 1982.godine. Izabrana za sudiju Opštinskog suda u Ivangradu (sada Berane) 1982.godine i u tom sudu radila do 1996.godine. Izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju 1996.godine, gdje je predsjednik građanskog odjeljenja. Udata i majka dvoje djece.
 • Jelena Čabarkapa

   Sudija

  sudija
  Rođena 28.03.1961 godine, u mjestu Dulići, Opština Gacko, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završila u mjestu Krstac, Opština Nikšić a gimnaziju u Gacku. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Mostaru 1987 godine, pripravnički staž obavila u Višem sudu u Bijelom Polju u periodu od 1995 do 1998 godine. Pravosudni ispit položila 26.01.1999 godine, u Podgorici. Na poslovima stručnog saradnika radila u Osnovnom sudu u Bijelom Polju u periodu od 13.09.1999 godine, do 27.10.1999 godine, kada je izabrana za sudiju toga suda. U tom sudu radila kao sudija sve do 30.12.2009 godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. U Osnovnom sudu od 2008 godine do izbora za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju, bila je predsjednik gradanskog odjeljenja toga suda a u 2009-oj godini i zamjenik predsjednika istog suda. U Višem sudu radi kao sudija u parničnoj materiji a od 2014 godine zamjenik je predsjednika parničnog odjeljenja toga suda, od 2016 i predsjednik građanskog vijeća i član Odjeljenja sudske prakse, toga suda. Udata, majka dvoje djece.
 • Jokan Varagić

   Sudija

  sudija
  Rođen 14.09.1955.godine u Bliškovu kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio u Pavinom Polju, a gimnaziju u Bijelom Polju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Titogradu 1984.godine. Pripravnički staž obavio u Opštinskom tužilaštvu u Bijelom Polju u periodu od 1987. do 1989.godine. Pravosudni ispit položio 1989.godine u Beogradu. Izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju u decembru 1999.godine, i tu funkciju obavljao do decembra 2009.godine, kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Oženjen je i ima četvoro djece.
 • Medina Mušović

   Sudija

  sudija
  Rođena 20.09.1964. godine, u Sjenici, Srbija. Pravni fakultet u Sarajevu upisala1983/84. godine, a diplomirala 03.05.1989.godine. Pravosudni ispit položila 30.06.1993. godine. Pripravnički staž obavila u sudu Udruženog rada u Bijelom Polju, u periodu od 1990. do 1991. godine i u Višem sudu u Bijelom Polju od 1991. do 1995.godine. U Osnovnom sudu u Rožajama obavljala poslove stručnog saradnika u periodu od 1995. do 2004. godine. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana 2004. godine, koju funkciju je vršila do 2010.godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju.
 • Neđeljko Mrdak

   Sudija

  sudija
  Rodjen 10.01.1954.godine, u Lijesci, opština Bijelo Polje. U Tomaševu završio osnovnu školu, srednju  školu završio u Bijelom Polju, a Pravni fakultet u Titogradu 1982. godine. Pripravnički staž obavio  u DD ''Vunko'' Bijelo Polje u periodu od 1982 do 1983. godine i radio kao sekretar i pravni zastupnik u ovom preduzeću  do 1996. godine, nakon čega se bavio advokaturom do 1998.godine. Pravosudni ispit položio 1990. godine u Beogradu. Izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju 1998. godine,  gdje je radio  do 2004. godine, kada je  izabran za sudiju  Višeg sudu u Bijelom Polju,  koju funkciju obavlja i sada. Oženjen i otac troje djece.
 • Radivoje Zeković

   Sudija

  sudija
  Rođen 11.10.1956.godine u Bijelom Polju, gdje i sada živi. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bijelom Polju, a diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1990.godine. Pripravnički staž obavio u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, a pravosudni ispit položio pred Komisijom pri Republičkom Sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Beogradu. Obavljao poslove u Direkciji javnih prihoda u Bijelom Polju, zatim u Skupštini opštine Bijelo Polje, a za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabran 1996.godine. Na funkciju sudije Višeg suda u Bijelom Polju izabran je 2005.godine, koju funkciju i sada obavlja. Oženjen je i otac dvoje djece.
 • Šefkija Đešević

   Sudija

  sudija
  Rođen 06.06.1954.godine u Plavu, gdje živi i danas. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Plavu, a diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 1977.godine. Kao pripravnik počeo da radi kod Opštinskog suda u Plavu 1978.godine. Pravosudni ispit položio 1980.godine, nakon čega je izabran za sudiju Opštinskog suda u Plavu, koju funkciju je obavljao sve do februara 2010.godine, kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Tu funkciju i sada obavlja u Specijalizovanom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina. Vršio dužnost predsjednika Osnovnog suda u Plavu od 2007. do 2009.godine. Za sve vrijeme rada kod Osnovnog suda u Plavu radio na K, Ki, Kri, P, R, O i I referatima. Učesnik je više međunarodnih konferencija o ljudskim pravima u Pragu, Beogradu i Sarajevu. Oženjen je i otac dvoje djece.
 • Vukomir Bošković

   Sudija

  sudija
  Rođen 20.05.1961.godine u Pavinom Polju kod Bijelog Polja, gdje je završio osnovnu školu, a srednju školu u Bijelom Polju. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1988.godine, a pravosudni ispit položio u Beogradu. Pripravnički staž obavio u Višem državnom tužilaštvu u periodu od 1989. do 1992.godine, nakon čega zasniva stalni radni odnosu u MUP-u RCG, gdje obavlja poslove samostalnog inspektora za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Godine 1994. izabran je za zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju, koju funkciju obavlja sve do 1999.godine. Radio u Opštinskom Pravobranilaštvu u Bijelom Polju kao stručni saradnik od 2000. do 2002.godine, a nakon toga kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Izabran za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju 2003.godine, koju funkciju obavlja do novembra 2008.godine, kada je izabran za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Tu funkciju i sada obavlja u Specijalizovanom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.
 • Vanja Rakonjac

   Sudija

  sudija
  Rođena 08.07.1970.godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Bijelom Polju. Na Pravnom fakultetu u Podgorici diplomirala 1993.godine. Pripravnički staž obavila u Osnovnom sudu u Bijelom Polju u periodu od 1994. do 1997.godine. Pravosudni ispit položila 1996.godine u Beogradu. U Osnovnom sudu u Bijelom Polju obavljala poslove stručnog saradnika, a za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana 2004.godine koju funkciju je obavljala do februara 2012.godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Udata i majka troje djece.
 • Binasa Bektašević - Erović

   Sudija

  sudija
  Rođena, 17.08.1972.godine u Bijelom Polju. Osnovnu  školu i gimnaziju završila u Bijelom Polju, a na Pravnom fakultetu u Podgorici diplomirala 1996.godine. Pripravnički staž obavila u Privrednom sudu u Bijelom Polju, u periodu od 1996. do 2000.godine, dok je pravosudni ispit položila 2000.godine, u Podgorici. Za sudiju Osnovnog suda u Bijelom Polju izabrana 2001.godine, koju funkciju je obavljala do februara 2012.godine, kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Udata je i majka dvoje djece.
 • Sanja Konatar

   Sudija

  sudija
  Rođena u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu školu i maturirala 1996. godine u Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“. Pravni fakultet završila 2000. godine.
  Kao istaknut student, 2000.godine nagrađena Univerzitetskom nagradom. Pripravnički staž obavila u Višem sudu u Bijelom Polju u periodu od 2001. godine do 2003. godine. Pravosudni ispit položila iste godine u Podgorici, a magistrirala 2013. godine. U Višem sudu u Bijelom Polju obavljala poslove stručnog saradnika u periodu od 01.03.2004. godine do 30.09.2008. godine. U periodu od 30.09.2008.godine do 13.09.2017.godine obavljala poslove sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju, gdje je duži niz godina bila predsjednik građanskog odjeljenja i zamjenik predsjednika suda. Za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju izabrana 13.09.2017.godine.