KontaktVIŠI SUD ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Adresa:
Ulica Oktobarske revolucije br.130
81000 Podgorica
PC "RAZVRŠJE" I sprat

Kontakt telefon:
020 230 611
020 230 608

Fax:
020 231 044

Predsjednik suda
Milivoje Rašović

Kontakt telefon:020 230 608
e mail: rasovic.milivoje@sudstvo.me

Zamjenik predsjednika suda
Žarko Pavličić

Kontakt telefon: 020 230 611 lokal 113
e mail: pavlicic.zarko@sudstvo.me

Portparol suda
Dragica Stojanović

Kontakt telefon: 020 230 611 lokal 107
e mail: stojanovic.dragica@sudstvo.me

Lice ovlašćeno za SPI
Budimir Rudulović

Kontakt telefon: 020 030 611 lokal 106
e mail: radulovic.budimir@sudstvo.me

Upravitelj pisarnice
Saša Šimun

Kontakt telefon: 020 230 611 lokal 116 i 111
e mail: simun.sasa@sudstvo.me

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak od 07-15 časova

Rad sa strankama
ponedjeljak-petak od 07-15 časova