KontaktVIŠI SUD ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Adresa:
Ulica Oktobarske revolucije br.130
81000 Podgorica
PC "RAZVRŠJE" I sprat

Kontakt telefon:
020 230 611
020 230 608

Fax:
020 231 044

Mail adresa predsjednika suda:
rasovic.milivoje@sudstvo.me

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak od 07-15 časova

Rad sa strankama
ponedjeljak-petak od 07-15 časova