Nadležnost

Viši sud za prekršaje Crne Gore odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka sudova za prekršaje, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova za prekršaje i vrši druge poslove propisane zakonom.