Ovlašćeno lice za odnose sa javnošću

13. 02. 2018.

Za ovlašćeno lice za odnose sa javnošću-portparola u Višem sudu za prekršaje Crne Gore, zadužena je Dragica Stojanović-sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore.

Kontak telefon: 020 230 611 lokal 107
e mail: stojanovic.dragica @sudsvo.me