Ovlašćeno lice za odnose sa javnošću

13. 02. 2018.

Za ovlašćeno lice za odnose sa javnošću u Višem sudu za prekršaje Crne Gore, shodno Rasporedu poslova za 2018. godinu, određen  je Branislav Ratković-sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore.