Spisak službenika i namještenika u Višem sudu za prekršaje Crne Gore


 
 
Van organizacione jedinica
 
Liljana Ivanović Savjetnica
 
 
Predrag Paović Savjetnik
 
 
 
1.1.Služba za poslove sudske uprave
 
Budimir Radulović
 
Samostalni savjetnik I
Olivera Boljević
 
Tehnička sekretarica
Mileva Vukčević
 
Zapisničarka-operaterka
Vesna Radan
 
Zapisničarka-operaterka
Svetlana Drobac
 
Zapisničarka-operaterka
Ana Đuranović
 
Zapisničarka-operaterka
Jelena Božović
 
Zapisničarka-operaterka
Rajka Glavatović
 
Obračunska radnica
Hajdana Brnović
 
Samostalna savjetnica II za računovodstvo
Mirjana Radojićić Operaterka automatske obrade podataka
 
1.2.Sudska pisarnica
 
Saša Šimun
 
Upravitelj pisarnice
Radmila Šubarić
 
Upisničarka
Danilo Đurović
 
Upisničar