Odluka u predmetu "Mandić"

22. 10. 2015.


Viši sud u Podgorici je dana 22.10.2015.godine, u predmetu poslovne oznake K. br.127/14 donio i javno objavio presudu kojom je optuženog  Mandić Damira oglasio krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144.tač.8. u vezi čl.20. Krivičnog zakonika Crne Gore utvrđujući mu za to djelo kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, pa je optuženog uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora izrečenu pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 152/04 od 27.012.2006.godine, kojom je optuženi Mandić Damir osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije)godine zbog krivičnog djela otmica iz čl. 164.st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina.

Optuženom Mandić Damiru je nakon izricanja presude na osnovu člana 376.st.5 i 6. Zakonika o krivičnom postupku produžen pritvor.
 
                                          
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                     Aida Muzurović