REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU ELEKTRONSKOG MEDIJA "FOS"

17. 10. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 16.10.2018.godine, na portalu elektronskog medija „Fos“, a u kojem se citira saopštenje politčke partije PZP koja je komentarišući neistinite tvrdnje Radomira Pavićevića iz Budve navela da je „opšte poznata činjenica da sam intimni prijatelj i konsultant šefa osuđenog Svetozara Marovića, da nijesam podigao nijednu optužnicu protiv njega i članova njegove porodice i da je opšte poznato da ne mogu da objasnim porijeklo imovine i svoj dosta razuzdani životni stil“ i slične besmislice, bez ikakve želje da polemišem sa autorima ovog saopštenja i bez ikakve želje ih ubjeđujem u istinu koja ih uopšte ne zanima, radi javnosti koja ima pravo na tačnu informaciju dajem sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Navodi iz saopštenja pomenute političke partije su u potpunosti neistiniti, što je poznato i autorima saopštenja, a isti su odraz nezadovoljstva odlukom koja je nedavno dostavljena predsjedniku njihove političke partije i koja je prouzrokovala ovoliku količinu animoziteta u njihovom saopštenju.

Ukazujem da ne samo sa gospodinom Svetozarom Marovićem, već sa bilo kojim članom njegove porodice nijesam u bilo kakvim, pa ni intimnim prijateljskim odnosima, a jedina komunikacija koju smo ikada imali bila je ona koju sam obavljajući svoju sudijsku dužnost ostvario u sudnici, a nikada bilo kakvu komunikaciju izvan sudnice.

Takođe, apsolutno su neistiniti navodi da sam pomenuta lica lično ili preko posrednika o bilo čemu savjetovao, a navodi da protiv organizovane kriminalne grupe nikada nijesam podigao optužnicu kao tužilac u Kotoru je odraz nepoznavanja prava od strane podnosioca saopštenja koji ne razlikuju nadležnosti tužioca i koji vjerovatno nijesu primijetili da ni kasnije optužnice nije podigao ODT u Kotoru, već Specijalno državno tužilaštvo.

Neistiniti su i navodi da je „opšte poznato“ da ne mogu da objasnim porijeklo svoje imovine, jer se podaci o mojoj imovini nalaze u imovinskom kartonu koji je dostupan javnosti.

U svakom slučaju, a radi javnosti, istakao bih da sam tokom svog tridesetogodišnjeg radnog vijeka zaradio stan u kojem živim i vozilo koje je staro osam godina, dok su imovinski kartoni članova moje porodice potpuno prazni.

Što se tiče navoda da vodim „razuzdan život“ pojasnio bih da večeri provodim u rekreativnoj šetnji ili kraj televizora, pa ostavljam javnosti da ocijeni koliko je „razuzdan“ takav način života.

Konačno, mogu da shvatim da postoje osobe koje nezadovoljstvo sudskim odlukama  žele da pretvore u nekakav lični sukob ili nečasnost sudije i koji smatraju da izrazima poput „ opšte poznato“ mogu prikriti svoje neistine, a da ih istina u tome ne može spriječiti, ali vjerujući da javnost ima pravo na istinito informisanje dao sam ovo saopštenje.

U svakom slučaju, odluke ću, kao i do sada, donositi jedino i isključivo na temelju zakona, obavljajući svoju sudijsku dužnost časno i pošteno, a bilo kakva neistinita saopštenja nijesu mogla, niti će ikada moći, u tome da me spriječe.

PREDSJEDNIK SUDA
Boris Savić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 10. 2018.


Rješenjem vanrapravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici vraćena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva Podgorica, kojom je okrivljenom G. V. stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i tri krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom G. M. izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 2 u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenim M. D. i S. M. izvršenje tri krivična djela zloupotreba službenog položaja  iz čl. 416. st. 3 u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenim M. V. i B. Ž. izvršenje tri krivična djela djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1. u vezi čl. 25. Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenom pravnom licu DOO „T.“ B., izvršenje tri krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1. u vezi čl. 25. Krivičnog zakonika Crne Gore, u vezi sa čl. 5. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, radi dopune istrage i boljeg razjašnjenja stanja stvari.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 10. 2018.


Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je sudu optužnicu protiv okrivljenih J.M., V.J., V.P., Ć.D., B.K., B.L., O.T., L.Đ.,B.M., L.S., M.A.,P.R.,R.L., T.B., Đ.Ž., V.D., D.A., R.M., i S.F., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore, teško ubistvo iz čl. 144 st.1 tač.8 u vezi čl. 23 st.2 KZ CG, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 Krivičnog zakonika Crne Gore, izazivanje opšte opasnosti iz člana 327 Krivičnog zakonika Crne Gore i razbojništvo iz člana 242 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 
Ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti navedene optužnice biće zakazano u zakonskom roku.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU "DAN"

27. 09. 2018.


Povodom članka objavljenog na naslovnoj strani dnevnog lista „Dan“ dana 27.09.2018.godine, pod naslovom: „Sudija pustio šefa ruske mafije, posle dva dana u Tivtu organizovano slavlje donova“ sa podnaslovom: „Skandalozno“, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo  sljedeće
S A O P Š T E NJ E
 
Lice S.N., državljanin Azerbejdžana, lišeno je slobode dana 22.08.2018.godine, na Aerodromu Podgorica, na osnovu raspisane potjernice Interpola Moskva zbog krivičnog djela otmica, navodno izvršenog dana 18.12.2015.godine, na teritoriji Ruske Federacije.

U postupku po potjernici sudija za istragu je izvršio uvid u spise predmeta i pribavio izvještaj od ustanove za izvršenje krivičnih sankcija Republike Azerbejdžan i utvrdio da se navedeno lice u periodu od 19.06.1995.godine, pa do 24.10.2017.godine, nalazilo na izdržavanju kazne zatvora u navedenoj ustanovi.

Imajući u vidu da se lice S.N., potražuje zbog krivičnog djela izvršenog dana 18.12.2015.godine, a da se isto u tom periodu nalazilo u ustanovi za izdržavanje kazne zatvora, sudija za istragu je  donio odluku da se protiv navedenog lica ne određuje pritvor.

Prema tome, sudija za istragu je odlučio na temelju činjenica iz spisa predmeta, a objavljeni novinarski tekst ne sadrži prethodno navedene činjenice, usljed čega javnost može steći pogrešan utisak da se radi o nezakonitoj odluci suda.

Upravo da bi se izbjegle ovakve situacije i da bi i javnost i autori članka imali potpunu informaciju postoje komunikacioni mehanizmi između sudova i medija. Svakako da je dnevnom listu »Dan« poznato da u Višem sudu u Podgorici postoji osoba zadužena za kontakt sa medijima i da su sa njom u dnevnoj komunmikaciji, autor članka je imao mogućnost da pruži potpunu informaciju, da je imao takvog interesovanja.

Vezano za navode da je sudija direktno pozivan na telefon i da nije odgovarao na pozive, koji nijesu istiniti, koristimo priliku da još jednom upoznamo javnost da se komunikacija sa sudijama Višeg suda u Podogrici vrši isključivo preko savjetnika za odnose sa medijima, da sudije, za razliku od pomenutog savjetnika za odnose sa javnošću, nemaju nikakvu obavezu da budu dostupne medijima tokom i van radnog vremena, i da ne postoji odgovornost Višeg suda u Podgorici zato što autor članka nije koristio predviđene komunikacione mehanizme.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.


Rješenjem Višeg suda u Podgorici vraćena je na dopunu istrage optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom je okrivljenima I.M i O.O., stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 KZ CG.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović