SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 05. 2016.


Višem sudu u Podgorici dostavljeni su radi odlučivanja sporazumi o priznanju krivice zaključeni između Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i okrivljenih Svetozara Marovića, Dragana Marovića, Lazara Rađenovića, Armenko Aleksandra i pravnog lica "Copyright" DOO Budva.
 
Odluke o sporazumima Viši sud u Podgorici donijeće nakon postupka sprovedenog u skladu sa zakonom.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović