SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

18. 07. 2014.


 


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvso.br.8/14 od 16.07.2014. godine, potvrđena je optužnica Vrhovnog državnog tužilaštva Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Podgorici Kt-S.br.2/14 od 26.06.2014. godine kojom se okrivljenom Radjenović Lazaru stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 KZ i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZ, okrivljenom Tičić Aleksandru izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 KZ, okrivljenoj Petričević Jelici i okrivljenom Radjenović Vidu izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 KZ.
 
Za postupanje po optužnici, putem algoritma za slučajnu dodjelu predmeta Pravosudnog informacionog sistema, dana 28.06.2014.g. određena je sudija Valentina Pavličić.
 
                                                      Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću
                                                   Aida Muzurović