SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 07. 2016.


Rješenjem Višeg suda u Podgorici Kvs br.67/16 usvojen je sporazum o priznanju krivice zaključen između Specijalnog državnog tužilaštva i okrivljenog Dragana Marovića zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416.st.3. u vezi st.1. u vezi čl.49. Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršenog na organizovan način.

Protiv navedenog rješenja oštećeni može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana prijema rješenja krivičnom vijeću ovog suda.

Nakon što rješenje o usvajanju sporazuma o priznanju krivice postane pravosnažno, sud će najkasnije u roku od tri dana donijeti presudu kojom se optuženi oglašava krivim u skladu sa usvojenim sporazumom.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK  ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović