SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 08. 2015.


Viši sud u Podgorici dana 27.08.2015. godine, donio je rješenje Kvs.br.96/14  kojim je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore i rješenje sudije za istragu, kojim je odbijen predlog Specijalnog tužilaštva da se odredi pritvor prema okrivljenom Milovanović Dragoljubu, preinačio na način što je okrivljenom  Milovanović Dragoljubu odredio pritvor.

Po ovom rješenju pritvor okrivljenom Milovanović Dragoljubu može trajati najduže mjesec dana.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                         Aida Muzurović