Saoštenje za javnost

21. 11. 2014.

        U krivičnom postupku protiv optuženog Mandić Damira zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144.tač.8. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika naredbom postupajuće sudije Moštrokol Vesne, glavni pretres određen je za dan, 23.12.2014. godine, sa početkom u 09,00 časova.
       Glavni pretres biće održan u maloj sudnici Višeg suda u Podgorici.
 
                                                     SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                    Aida Muzurović