SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

18. 12. 2018.

Višem sudu u Podgorici radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti dostavljena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima I.M., i O.O., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika.
 
Ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti navedene optužnice biće zakazano u zakonskom roku.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPSTENJE ZA JAVNOST

03. 12. 2018.

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, prema svjedoku  N.M., a nakon što je prethodno bio novčano kažnjen rješenjem sudije za istragu ovog suda, određeno je stavljanje u zatvor zbog ponovnog odbijanja da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka putem saopštenja političke stranke PZP objavljenog na portalima www.promjene.org. i www.in4s dana 03.05.2017. godine, te tvrdnji u javnosti o učešću M.K GSDT u izvršenju ratnih zločina na teritoriji Cavtata tokom 1991 i 1992 godine.

Zatvor traje dok svjedok N.M., pristane da svjedoči ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba krivičnom vanraspravnom vijeću Višeg suda u Podgorici u roku od 3 dana od dana prijema prepisa rješenja.

Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Povodom odluka ovog suda kojim je svjedocima K.M. i M.N., određeno stavljanje u zatvor, vezano za pitanje imuniteta poslanika dajemo sljedeće

S A O P Š T E NJ E
 
Ustav Crne Gore predviđa imunitet poslanika i odredbom člana 86. stav 3. Ustava propisano je da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Međutim, sud je u konkretnom slučaju našao i dao razloge s tim u vezi da se radi o nepostupanju po građanskoj obavezi svjedoka da svjedoči, što je za posljedicu imalo stavljanje u zatvor i ne predstavlja ni pokretanje krivičnog postupka ni pritvor, već mjeru prinude za ispunjenje građanske dužnosti.

Upravo zato, ova mjera traje dok svjedok ne pristane da svjedoči, a najduže dva mjeseca.

Dakle, radi se o svjedoku, a ne o okrivljenom i o stavljanju u zatvor, a ne o pritvoru, zbog čega nijesu primijenjene odredbe vezane za imunitet.

Napominjemo da se radi o nepravosnažnoj odluci čija će zakonitost biti ispitana od strane Apelacionog suda Crne Gore.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, a nakon ukidanja prethodnog rješenja od strane Apelacionog suda Crne Gore, po razmatranju spisa predmeta, žalbenih navoda i ukidnih razloga, uvažene su žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i preinačena rješenja sudije za istragu ovog suda, pa je svjedocima K.M. i M.N., jer su pred Specijalnim državnim tužilaštvom i nakon što su bili novčano kažnjeni rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ponovo odbili da svjedoče u predmetima Specijalnog državnog tužilaštva, određeno stavljanje u zatvor.
                 
Zatvor traje dok svjedoci K. M. i N.M. pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa prijema prepisa rješenja.
 
Imajući u vidu odredbu člana 119 stav 5 Zakonika o krivčnom postupku žalba protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 11. 2018.


Viši sud u Podgorici radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima B.E., i dr., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., odredio je ročište za dan 12.12.2018.godine, sa početkom u 13:00 časova.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović