SAOPŠTENJE POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "DAN"

20. 09. 2016.


Povodom teksta objavljenog dana 19.09.2016. godine, u dnevnom listu  „Dan“ pod naslovom „Ako padne presuda, štrajkovaće do smrti“, sa nadnaslovom " Otac braće Ćulafić ogorčen što presuda osuđenom za likvidaciju njegovih sinova nije napisana ni nakon 130 dana od izricanja" u kojem se navodi da sudija Višeg suda u Podgorici Vladimir Novović već 130 dana piše obrazloženje presude u predmetu optuženog Čogurić Mašana, i da se ne zna koliko će je još pisati, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti,  dajemo sljedeće
 
S A O P Š T E Nj E
 
Viši sud u Podgorici dana 05.04.2016.godine, donio je i javno objavio presudu kojom je optuženog Čogurić Mašana za krivično djelo teško ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane iz čl. 144 st. 1 tač. 3 i 8 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi čl. 10 st. 3 u vezi st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore oglasio krivim i osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci.
 
Presuda je od strane predsjednika vijeća, sudije Vladimira Novovića, pisano izrađena u zakonskom roku propisanom čl. 378. Zakonika o krivičnom postupku, otpremljena strankama, a predmet razdužen u pisarnici suda dana 03.06.2016.godine.
 
Predmet se trenutno nalazi u Apelacionom sudu Crne Gore radi odlučivanja po žalbama izjavljenim na navedenu presudu.
 
Prema tome, imajući u vidu da je sudija Vladimir Novović presudu donio i napisao u zakonskom roku, navodi iznijeti u pomenutom članku su neistiniti, a javnost pogrešno informisana uslijed neprovjeravanja istinitosti informacije dobijene od strane sagovornika (predstavnika oštećene porodice), i pored činjenice da je ovaj sud predvidio i obezbijedio komunikacione mehanizme sa medijima upravo radi potpune i tačne informisanosti javnosti.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurovic