SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 10. 2015.


Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici u krivičnom predmetu osumnjičenih Marović Mirjane i dr. zbog krivičnog djela  zloupotreba službenog položaja iz čl.416.st.3. u vezi st.1. Krivičnog zakonika i dr. rješenjem Kris.br. 19/15 od 02.10.2015. godine,  odredio je pritvor osumnjičenima Marović Mirjani, Mitrović Miodragu, Radunović Marku i Lazarević Milki.

Po ovom rješenju pritvor osumnjičenima može trajati najduže mjesec dana.


SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                        Aida Muzurović