saopštenje za javnost

13. 11. 2014.

         Povodom teksta objavljenog dana, 13.11.2014. godine, u dnevnom listu  „Vijesti“ pod nazivom „Vukotić zatvoren nezakonito“, te u izdvojenom podnaslovu "Boris Savić je sakrio predmet, ali do njega se ne može doći",  Viši sud u Podgorici, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti,  daje sljedeće
                                                                     S A O P Š T E Nj E
         Nijesu tačni navodi advokata Rodića da je dana, 12.11.2014. godine, pokušao da ostvari uvid u spise predmeta kojim je njegov branjenik J.K. pravosnažno osuđen, te da je dobio obavještenje da su spisi predmeta kod Predsjednika suda, te da se "do Savića ne može doći". Takođe, nije tačan navod  iz podnaslova "Boris Savić je sakrio predmet" bez obzira da li se radi o izjavi adv. Rodića ili redakcijskom navodu.
         Tačno je da je lice koje je zaposleno u kancelariji advokata Rodića boravilo 12.11.2014.g. u prostorijama Višeg suda i tražilo prijem te da Predsjednik suda nije mogao odmah da ga primi, što bi trebalo da bude razumljivo imajući u vidu da se radi o nenajavljenoj posjeti i to u vrijeme u koje se svakodnevno održavaju sjednice vijeća. Takođe, tačni su navodi branioca da  Predsjednik suda nema nikakvu potrebu da "drži kod sebe" predmet u ovoj fazi i upravo zbog toga predmet se i ne nalazi kod Predsjednika suda, već u pisarnici suda i to predmet u kojem je donijeta presuda, dok je predmet izvršenja formiran u osnovnom sudu nadležnom za izvršenje krivične sankcije, kojem se može obratiti za sve informacije vezano za izvršenje.
         Predsjednik suda je dostupan za svakog advokata i do njega se "može doći" vrlo jednostavno, pa pozivamo adv. Rodića da se u to lično uvjeri obraćanjem Sudu.
         Vezano za postupanje u predmetu u istom je donijeta prvostepena presuda 21.02.2014. koja je potvrđena presudom Apelacionog suda od 22.09.2014.g.Spisi su dostavljeni 06.10.2014.g. te primjerci drugostepene odluke odmah upućeni strankama. Dostavnica se za osuđenog J.V. vratila sa naznakom da nije zatečen kući (dostava pokušana 08.10.2014.g.). Dostava je obnovljena i drugostepena odluka uručena dana 11.11.2014.g.(na dostavnici je potpis oca osuđenog). Istog dana spisi su elektronskim putem dostavljeni nadležnom sudu za izvršenje krivične sankcije a shodno odredbi čl. 3. i 4. ZIKS-a.
 
                                             SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                              Aida Muzurović