Odluka po žalbi u predmetu okrivljenog Mujović Veselina

25. 03. 2016.

 
Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici odbijena je kao neosnovana žalba branioca okrivljenog Mujović Veselina, advokata Vuksanović Miloša, izjavljena protiv rješenja Osnovnog suda u Podgorici kojim je zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo prevara iz čl. 244.st.4. u vezi st.1. u vezi čl. 49. Krivičnog zakonika Crne Gore Mujović Veselinu produžen pritvor, a po pritvorskom osnovu iz čl. 175.st. 1. tač.2,3 i 4. Zakonika o krivičnom postupku.
 
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović