SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

01. 10. 2014.

               Povodom teksta objavljenog dana, 01.10.2014. godine, u dnevnom listu  „Dnevne novine“ pod nazivom „ Apel Višem sudu da presudi do kraja oktobra“ Viši sud u Podgorici, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti,  daje sljedeće

                                                                 S A O P Š T E Nj E

               Spisi predmeta Osnovnog suda u Podgorici poslovne oznake K.br.551/13 formirani po krivici okrivljenih Milanka Lekovića, Milana Kljajevića i Ivice Paunović radi odlučivanja po žalbi na presudu K.br. 551/13 od 23.06.2014. godine, dostavljeni su ovom sudu dana, 23.09.2014. godine. Na osnovu člana 392. Zakonika o krivičnom postupku spisi predmeta su radi razmatranja i podnošenja predloga dostavljeni Višem državnom tužilaštvu. Od strane Višeg državnog tužilaštva spisi predmeta su dana, 26.09.2014. godine, vraćeni ovom sudu.
               Naredbom od 29.09.2014. godine, sjednica vijeća zakazana je za dan, 03.10.2014. godine.
 
                                                    SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                           Aida Muzurović