SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 03. 2014.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs.br.19/14 od 09.03.2014. godine, odbijen je predlog Vrhovnog državnog tužioca- Specijalizovano odjeljenje za organizovani kiminal, korupciju, terorizam i ratne zločine za određivanje pritvora okrivljenim Milki Ljumović i Bosi Tatar.

Odluka povodom kontrole optužnice  Vrhovnog državnog tužioca- Specijalizovano odjeljenje za organizovani kiminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Kts. br. 39/12 od 05.03.2014. godine, biće donijeta u zakonskom roku.
                                                                   
                                                               SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                  Aida Muzurović