Odluka u predmetu "Laković"

22. 07. 2015.

 
Viši sud u Podgorici dana 21.07.2015.godine, u predmetu poslovne oznake K.28/2015 protiv optuženih Laković Igora i dr. zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika i dr., donio je i javno objavio presudu kojom je oglasio krivim i to:
 
Optuženog LAKOVIĆ IGORA zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci.
 
Optuženog BUBANJA DRAGOMIRA zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci.
 
Optuženog KUČ MUNIRA zbog krivičnog djela  neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.2 u vezi st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci.
 
Optuženog DACIĆ MEHMEDA zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.
 
Optuženog DEDEIĆ FABIANA zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika i osudio ga   na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 2 (dva) mjeseca.
 
Optuženog DAUTOVIĆ MERSADA zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u produženom trajanju iz čl.300 st.2 u vezi st.1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika, krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika i osudio ga na jednistvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 10 (deset) mjeseci.
 
Na osnovu člana 373. st.1. tač.2. Zakonika o krivičnom postupku optuženog CAMIĆ AMINA oslobodio je  od optužbe za krivično djelo-neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika.

                                                               SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                                                                                         Aida Muzurović