SAOPSTENJE ZA JAVNOST

03. 12. 2018.

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, prema svjedoku  N.M., a nakon što je prethodno bio novčano kažnjen rješenjem sudije za istragu ovog suda, određeno je stavljanje u zatvor zbog ponovnog odbijanja da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka putem saopštenja političke stranke PZP objavljenog na portalima www.promjene.org. i www.in4s dana 03.05.2017. godine, te tvrdnji u javnosti o učešću M.K GSDT u izvršenju ratnih zločina na teritoriji Cavtata tokom 1991 i 1992 godine.

Zatvor traje dok svjedok N.M., pristane da svjedoči ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba krivičnom vanraspravnom vijeću Višeg suda u Podgorici u roku od 3 dana od dana prijema prepisa rješenja.

Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Povodom odluka ovog suda kojim je svjedocima K.M. i M.N., određeno stavljanje u zatvor, vezano za pitanje imuniteta poslanika dajemo sljedeće

S A O P Š T E NJ E
 
Ustav Crne Gore predviđa imunitet poslanika i odredbom člana 86. stav 3. Ustava propisano je da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Međutim, sud je u konkretnom slučaju našao i dao razloge s tim u vezi da se radi o nepostupanju po građanskoj obavezi svjedoka da svjedoči, što je za posljedicu imalo stavljanje u zatvor i ne predstavlja ni pokretanje krivičnog postupka ni pritvor, već mjeru prinude za ispunjenje građanske dužnosti.

Upravo zato, ova mjera traje dok svjedok ne pristane da svjedoči, a najduže dva mjeseca.

Dakle, radi se o svjedoku, a ne o okrivljenom i o stavljanju u zatvor, a ne o pritvoru, zbog čega nijesu primijenjene odredbe vezane za imunitet.

Napominjemo da se radi o nepravosnažnoj odluci čija će zakonitost biti ispitana od strane Apelacionog suda Crne Gore.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, a nakon ukidanja prethodnog rješenja od strane Apelacionog suda Crne Gore, po razmatranju spisa predmeta, žalbenih navoda i ukidnih razloga, uvažene su žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i preinačena rješenja sudije za istragu ovog suda, pa je svjedocima K.M. i M.N., jer su pred Specijalnim državnim tužilaštvom i nakon što su bili novčano kažnjeni rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ponovo odbili da svjedoče u predmetima Specijalnog državnog tužilaštva, određeno stavljanje u zatvor.
                 
Zatvor traje dok svjedoci K. M. i N.M. pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa prijema prepisa rješenja.
 
Imajući u vidu odredbu člana 119 stav 5 Zakonika o krivčnom postupku žalba protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 11. 2018.


Viši sud u Podgorici radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima B.E., i dr., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., odredio je ročište za dan 12.12.2018.godine, sa početkom u 13:00 časova.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALIMA ELEKTRONSKIH MEDIJA „CDM“, „ANALITIKA“ I DNEVNOM LISTU " POBJEDA"

19. 11. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 18.11.2018.godine, na portalima elektronskih medija „CDM“, „Analitika“ i dnevnom listu „Pobjeda“ pod naslovnom“Marković: Cijela situacija proizvod katastrofalnog rada stručnih saradnika“ radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo  sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Viši sud u Podgorici ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode advokata Velibora Markovića.

Prije svega, Viši sud u Podgorici nema praksu pojedinačnog komentarisanja izjava stranaka koje su nezadovoljne određenim odlukama, ali imajući u vidu količinu pogrešnih i tendencioznih informacija koje navodi advokat Marković neophodno je javnosti ukazati da su samo rijetki djelovi njegove izjave u saglasnosti sa stvarnim činjenicama.
 
Činjenica je da je gospodin Marković podnio predlog za ukidanje pritvora njegovom branajeniku 12.11.2018.godine, da su dana 13.11.2018.godine, spisi predmeta dostavljeni Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), na izjašenjenje, da je dana 14.11.2018.godine, SDT vratio spise sa izjašenjenja, da je odluka o odbijanju predloga branioca donijeta 16.11.2018.godine (petak), a pismeno izrađena i poslata strankama 19.11.2018.godine (ponedjeljak).
 
Prema tome, u predmetu su od podnošenja predloga do donošenja odluke protekla četiri dana, a javnost mora imati u vidu da su u tome periodu spisi upućeni SDT, vraćeni iz SDT sudu, da su razmatrani i predmet iznijet na sjednicu vijeća.
 
Dakle, zaključak advokata da se radi o neznanju i katastrofalnom radu stručnih saradnika precizno govori o znanju i radu samog branioca.
 
U daljem tekstu branilac zaključuje da, ako se njegovom branjeniku ne ukine pritvor jedino se može raditi o očiglednom neznanju i nečitanju spisa predmeta koji su dati u rad stručnim saradnicima, dalje zaključuje da je rad stručnih saradnika katastrofalan, te da se u radu srijeće sa neznanjem i nemanjem želje za savjesnim radom.
 
U ovom dijelu sud može samo sa žaljenjem da konstatuje da ovakvim kvalifikacijama branilac dovoljno govori o sebi i svom poznavanju instituta sporazuma o priznanju krivice koje je pokazao podnošenjem predloga za ukidanje pritvora koji bazira na činjenici da je okrivljeni zaključio sporazum o priznanju krivice, zanemarujući činjenicu da taj sporazum ne proizvodi pravno dejstvo dok sud ne odluči o njemu, a posebno nije od uticaja na postojanje i nepostojanje pritvorskog osnova od kojih jedino i zavisi odluka o daljem trajanju pritvora.
 
 
PREDSJEDNIK SUDA
Boris Savić