SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 10. 2018.


Rješenjem vanrapravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici vraćena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva Podgorica, kojom je okrivljenom G. V. stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i tri krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom G. M. izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 2 u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenim M. D. i S. M. izvršenje tri krivična djela zloupotreba službenog položaja  iz čl. 416. st. 3 u vezi st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenim M. V. i B. Ž. izvršenje tri krivična djela djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1. u vezi čl. 25. Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenom pravnom licu DOO „T.“ B., izvršenje tri krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416. st. 3. u vezi st. 1. u vezi čl. 25. Krivičnog zakonika Crne Gore, u vezi sa čl. 5. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, radi dopune istrage i boljeg razjašnjenja stanja stvari.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 10. 2018.


Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je sudu optužnicu protiv okrivljenih J.M., V.J., V.P., Ć.D., B.K., B.L., O.T., L.Đ.,B.M., L.S., M.A.,P.R.,R.L., T.B., Đ.Ž., V.D., D.A., R.M., i S.F., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore, teško ubistvo iz čl. 144 st.1 tač.8 u vezi čl. 23 st.2 KZ CG, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 Krivičnog zakonika Crne Gore, izazivanje opšte opasnosti iz člana 327 Krivičnog zakonika Crne Gore i razbojništvo iz člana 242 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 
Ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti navedene optužnice biće zakazano u zakonskom roku.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU "DAN"

27. 09. 2018.


Povodom članka objavljenog na naslovnoj strani dnevnog lista „Dan“ dana 27.09.2018.godine, pod naslovom: „Sudija pustio šefa ruske mafije, posle dva dana u Tivtu organizovano slavlje donova“ sa podnaslovom: „Skandalozno“, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo  sljedeće
S A O P Š T E NJ E
 
Lice S.N., državljanin Azerbejdžana, lišeno je slobode dana 22.08.2018.godine, na Aerodromu Podgorica, na osnovu raspisane potjernice Interpola Moskva zbog krivičnog djela otmica, navodno izvršenog dana 18.12.2015.godine, na teritoriji Ruske Federacije.

U postupku po potjernici sudija za istragu je izvršio uvid u spise predmeta i pribavio izvještaj od ustanove za izvršenje krivičnih sankcija Republike Azerbejdžan i utvrdio da se navedeno lice u periodu od 19.06.1995.godine, pa do 24.10.2017.godine, nalazilo na izdržavanju kazne zatvora u navedenoj ustanovi.

Imajući u vidu da se lice S.N., potražuje zbog krivičnog djela izvršenog dana 18.12.2015.godine, a da se isto u tom periodu nalazilo u ustanovi za izdržavanje kazne zatvora, sudija za istragu je  donio odluku da se protiv navedenog lica ne određuje pritvor.

Prema tome, sudija za istragu je odlučio na temelju činjenica iz spisa predmeta, a objavljeni novinarski tekst ne sadrži prethodno navedene činjenice, usljed čega javnost može steći pogrešan utisak da se radi o nezakonitoj odluci suda.

Upravo da bi se izbjegle ovakve situacije i da bi i javnost i autori članka imali potpunu informaciju postoje komunikacioni mehanizmi između sudova i medija. Svakako da je dnevnom listu »Dan« poznato da u Višem sudu u Podgorici postoji osoba zadužena za kontakt sa medijima i da su sa njom u dnevnoj komunmikaciji, autor članka je imao mogućnost da pruži potpunu informaciju, da je imao takvog interesovanja.

Vezano za navode da je sudija direktno pozivan na telefon i da nije odgovarao na pozive, koji nijesu istiniti, koristimo priliku da još jednom upoznamo javnost da se komunikacija sa sudijama Višeg suda u Podogrici vrši isključivo preko savjetnika za odnose sa medijima, da sudije, za razliku od pomenutog savjetnika za odnose sa javnošću, nemaju nikakvu obavezu da budu dostupne medijima tokom i van radnog vremena, i da ne postoji odgovornost Višeg suda u Podgorici zato što autor članka nije koristio predviđene komunikacione mehanizme.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.


Rješenjem Višeg suda u Podgorici vraćena je na dopunu istrage optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom je okrivljenima I.M i O.O., stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 KZ CG.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.


Rješenjem vranraspravnog krivičnog vijeća ukinut je pritvor optuženima S.Đ., i M.D., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i određene mjere nadzora zabrana napuštanja boravišta i obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu.
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore, u roku od tri dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović