SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 11. 2017.


Višem sudu u Podgorici dostavljena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenom N.M., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 KZ CG, okrivljenom M.N., izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 KZ CG  i produženog krivičnog djela pranje novca iz člana 268 stav 1 u vezi člana 23 i 49 KZ CG, okrivljenima  D.V., Ž.Ć., G.K., I.P., P.D., L.R., V.B., N.J., A.S., i M.J izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 KZ CG,  i izvršenje produženog krivičnog djela pranje novca iz člana 268 stav 1 u vezi člana 23 i 49 KZ CG.
 
Ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti navedene optužnice biće zakazano u zakonskom roku.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

08. 11. 2017.


Obavještavamo vas da Viši sud u Podgorici ima svoj zvanični You Tube kanal, na kojem se nalaze svi dosadašnji snimci glavnih pretresa održanih u predmetu poslovne oznake Ks.br. 14/17, protiv okrivljenog Sh. V. E i dr., zbog krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr.

Takođe, obavještavamo vas da putem You Tube kanala ovog suda možete uživo pratiti tok navedenog suđenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 10. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore kojom je okrivljenima R. V. i S. M. stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1, u vezi čl.49 KZ CG, a pravnom licu “Z.” DOO Podgorica izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja iz čl.272 st.3 u vezi st.1, u vezi čl.25 i 49 KZ CG, te u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 10. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ukinut je pritvor optuženoj B.M., i određene mjere nazora zabrana napuštanja boravišta i obaveze povremenog javljanja određenom državnom organu.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

29. 09. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici preinačeno je rješenje sudije za istragu kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu eminenta EPCG AD, vlasnika A2A S.P.A., na način što je ukinuta privremena mjera obezbjeđenja zabrane otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu  eminenta EPCG AD, vlasnika A2A S.P.A.
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije