SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.


Rješenjem Višeg suda u Podgorici vraćena je na dopunu istrage optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom je okrivljenima I.M i O.O., stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 KZ CG.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.


Rješenjem vranraspravnog krivičnog vijeća ukinut je pritvor optuženima S.Đ., i M.D., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i određene mjere nadzora zabrana napuštanja boravišta i obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu.
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore, u roku od tri dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 07. 2018.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva i preinačeno rješenje sudije za istragu ovog pa je svjedoku K.M., jer je pred Specijalnim državnim tužilaštvom i nakon što je bio novčano kažnjen rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ponovo odbio da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva formiranog protiv nepoznatog učinioca zbog izvršenja krivičnog djela primanje mita iz člana 423 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, određeno stavljanje u zatvor.
 
Zatvor traje dok svjedok K. M. ne pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa prijema u ZIKS
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 3 dana od dana prijema prepisa rješenja, preko Višeg suda u Podgorici.
 


SAVJETNIK ZA OSNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 07. 2018.


Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu u Podgorici predlog za kažnjavanje zatvorom najduže dva mjeseca svjedoka  M.K. zbog odbijanja da svjedoči u krivičnom predmetu izviđaja Ktn- S br. 5/18.
 
Postupajući po predlogu, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici rješenjem je predlog odbio kao neosnovan.
 
Protiv rješenja kojim je odbijen predlog za kažnjavanje, Specijalno državno tužilaštvo je izjavilo žalbu.
 
U toku je postupak odlučivanja po žalbi.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 06. 2018.

Viši sud u Podgorici zakazao je za dan 06.07.2018.godine, sa početkom u 13:30 časova, ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima I.M., i O.O., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije