ODLUKA U PREDMETU "CKB"

05. 08. 2016.


Viši sud u Podgorici dana 05.08.2016.godine, u predmetu formiranom protiv optuženih Ljumović Milke i dr. zbog krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 st.2 u vezi st. 1 tač.5 Krivičnog zakonika, donio je i javno objavio presudu kojom su na osnovu člana 373 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, optuženi Ljumović Milka, Tatar Bosa, Pavićević  Dubravka, Petričević Jelica, Radunović Veliša i Vujisić Gorica oslobođeni od optužbe kojom je predstavljeno da su kao saizvršioci izvršili krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 st.2 u vezi st. 1 tač.5 Krivičnog zakonika.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije