Odluka u predmetu okrivljenih Radunović Slavena i Mandić Andrije

20. 05. 2016.Sudija Višeg suda u Podgorici Vesna Moštrokol,  na osnovu člana 453.st.1. Zakonika o krivičnom postupku, donijela je rješenje kojim je odbijen optužni predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici podnijet protiv okrivljenih Radunović Slavena i Mandić Andrije zbog krivičnog djela pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz čl. 362.st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivično djelo koje je predmet optužbe.

 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
          

Ostale informacije