PRESUDA U PREDMETU OPTUŽENOG PAVIĆEVIĆ ŽARKA I DR.

28. 02. 2017.


Viši sud u Podgorici dana 28.02.2017.godine, u predmetu protiv optuženih Pavićević Žarka i  dr. zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416.st.1. u vezi čl. 49. Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., donio je i javno objavio presudu kojom je:

Optuženog PAVIĆEVIĆ ŽARKA oglasio krivim zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416.st.1. u vezi čl. 49. Krivičnog zakonika Crne Gore i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine;

Optuženu KRKOVIĆ DANIJELU oglasio krivim zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416.st.1. u vezi čl. 25. Krivičnog zakonika Crne Gore i produženog krivičnog djela falsifikovanje službene isprave iz čl. 414. st.3. u vezi čl. 49. Krivičnog zakonika Crne Gore, i izrekao joj uslovnu osudu kojom joj je prethodno utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo;

Prema optuženom pravnom licu  „ZAVOD ZA IZGRADNJU BAR“ AD BAR u stečaju, na osnovu člana 372.tač.1. Zakonika o krivičnom postupku, odbio optužbu da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz člana 416.st.3. u vezi čl. 25 i 46. Krivičnog zakonika Crne Gore, a sve u vezi čl. 5. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije