REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALIMA ELEKTRONSKIH MEDIJA „CDM“, „ANALITIKA“ I DNEVNOM LISTU " POBJEDA"

19. 11. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 18.11.2018.godine, na portalima elektronskih medija „CDM“, „Analitika“ i dnevnom listu „Pobjeda“ pod naslovnom“Marković: Cijela situacija proizvod katastrofalnog rada stručnih saradnika“ radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo  sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Viši sud u Podgorici ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode advokata Velibora Markovića.

Prije svega, Viši sud u Podgorici nema praksu pojedinačnog komentarisanja izjava stranaka koje su nezadovoljne određenim odlukama, ali imajući u vidu količinu pogrešnih i tendencioznih informacija koje navodi advokat Marković neophodno je javnosti ukazati da su samo rijetki djelovi njegove izjave u saglasnosti sa stvarnim činjenicama.
 
Činjenica je da je gospodin Marković podnio predlog za ukidanje pritvora njegovom branajeniku 12.11.2018.godine, da su dana 13.11.2018.godine, spisi predmeta dostavljeni Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), na izjašenjenje, da je dana 14.11.2018.godine, SDT vratio spise sa izjašenjenja, da je odluka o odbijanju predloga branioca donijeta 16.11.2018.godine (petak), a pismeno izrađena i poslata strankama 19.11.2018.godine (ponedjeljak).
 
Prema tome, u predmetu su od podnošenja predloga do donošenja odluke protekla četiri dana, a javnost mora imati u vidu da su u tome periodu spisi upućeni SDT, vraćeni iz SDT sudu, da su razmatrani i predmet iznijet na sjednicu vijeća.
 
Dakle, zaključak advokata da se radi o neznanju i katastrofalnom radu stručnih saradnika precizno govori o znanju i radu samog branioca.
 
U daljem tekstu branilac zaključuje da, ako se njegovom branjeniku ne ukine pritvor jedino se može raditi o očiglednom neznanju i nečitanju spisa predmeta koji su dati u rad stručnim saradnicima, dalje zaključuje da je rad stručnih saradnika katastrofalan, te da se u radu srijeće sa neznanjem i nemanjem želje za savjesnim radom.
 
U ovom dijelu sud može samo sa žaljenjem da konstatuje da ovakvim kvalifikacijama branilac dovoljno govori o sebi i svom poznavanju instituta sporazuma o priznanju krivice koje je pokazao podnošenjem predloga za ukidanje pritvora koji bazira na činjenici da je okrivljeni zaključio sporazum o priznanju krivice, zanemarujući činjenicu da taj sporazum ne proizvodi pravno dejstvo dok sud ne odluči o njemu, a posebno nije od uticaja na postojanje i nepostojanje pritvorskog osnova od kojih jedino i zavisi odluka o daljem trajanju pritvora.
 
 
PREDSJEDNIK SUDA
Boris Savić
 

Ostale informacije