REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU ELEKTRONSKOG MEDIJA "FOS"

17. 10. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 16.10.2018.godine, na portalu elektronskog medija „Fos“, a u kojem se citira saopštenje politčke partije PZP koja je komentarišući neistinite tvrdnje Radomira Pavićevića iz Budve navela da je „opšte poznata činjenica da sam intimni prijatelj i konsultant šefa osuđenog Svetozara Marovića, da nijesam podigao nijednu optužnicu protiv njega i članova njegove porodice i da je opšte poznato da ne mogu da objasnim porijeklo imovine i svoj dosta razuzdani životni stil“ i slične besmislice, bez ikakve želje da polemišem sa autorima ovog saopštenja i bez ikakve želje ih ubjeđujem u istinu koja ih uopšte ne zanima, radi javnosti koja ima pravo na tačnu informaciju dajem sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Navodi iz saopštenja pomenute političke partije su u potpunosti neistiniti, što je poznato i autorima saopštenja, a isti su odraz nezadovoljstva odlukom koja je nedavno dostavljena predsjedniku njihove političke partije i koja je prouzrokovala ovoliku količinu animoziteta u njihovom saopštenju.

Ukazujem da ne samo sa gospodinom Svetozarom Marovićem, već sa bilo kojim članom njegove porodice nijesam u bilo kakvim, pa ni intimnim prijateljskim odnosima, a jedina komunikacija koju smo ikada imali bila je ona koju sam obavljajući svoju sudijsku dužnost ostvario u sudnici, a nikada bilo kakvu komunikaciju izvan sudnice.

Takođe, apsolutno su neistiniti navodi da sam pomenuta lica lično ili preko posrednika o bilo čemu savjetovao, a navodi da protiv organizovane kriminalne grupe nikada nijesam podigao optužnicu kao tužilac u Kotoru je odraz nepoznavanja prava od strane podnosioca saopštenja koji ne razlikuju nadležnosti tužioca i koji vjerovatno nijesu primijetili da ni kasnije optužnice nije podigao ODT u Kotoru, već Specijalno državno tužilaštvo.

Neistiniti su i navodi da je „opšte poznato“ da ne mogu da objasnim porijeklo svoje imovine, jer se podaci o mojoj imovini nalaze u imovinskom kartonu koji je dostupan javnosti.

U svakom slučaju, a radi javnosti, istakao bih da sam tokom svog tridesetogodišnjeg radnog vijeka zaradio stan u kojem živim i vozilo koje je staro osam godina, dok su imovinski kartoni članova moje porodice potpuno prazni.

Što se tiče navoda da vodim „razuzdan život“ pojasnio bih da večeri provodim u rekreativnoj šetnji ili kraj televizora, pa ostavljam javnosti da ocijeni koliko je „razuzdan“ takav način života.

Konačno, mogu da shvatim da postoje osobe koje nezadovoljstvo sudskim odlukama  žele da pretvore u nekakav lični sukob ili nečasnost sudije i koji smatraju da izrazima poput „ opšte poznato“ mogu prikriti svoje neistine, a da ih istina u tome ne može spriječiti, ali vjerujući da javnost ima pravo na istinito informisanje dao sam ovo saopštenje.

U svakom slučaju, odluke ću, kao i do sada, donositi jedino i isključivo na temelju zakona, obavljajući svoju sudijsku dužnost časno i pošteno, a bilo kakva neistinita saopštenja nijesu mogla, niti će ikada moći, u tome da me spriječe.

PREDSJEDNIK SUDA
Boris Savić

Ostale informacije