REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU "DAN"

27. 09. 2018.


Povodom članka objavljenog na naslovnoj strani dnevnog lista „Dan“ dana 27.09.2018.godine, pod naslovom: „Sudija pustio šefa ruske mafije, posle dva dana u Tivtu organizovano slavlje donova“ sa podnaslovom: „Skandalozno“, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo  sljedeće
S A O P Š T E NJ E
 
Lice S.N., državljanin Azerbejdžana, lišeno je slobode dana 22.08.2018.godine, na Aerodromu Podgorica, na osnovu raspisane potjernice Interpola Moskva zbog krivičnog djela otmica, navodno izvršenog dana 18.12.2015.godine, na teritoriji Ruske Federacije.

U postupku po potjernici sudija za istragu je izvršio uvid u spise predmeta i pribavio izvještaj od ustanove za izvršenje krivičnih sankcija Republike Azerbejdžan i utvrdio da se navedeno lice u periodu od 19.06.1995.godine, pa do 24.10.2017.godine, nalazilo na izdržavanju kazne zatvora u navedenoj ustanovi.

Imajući u vidu da se lice S.N., potražuje zbog krivičnog djela izvršenog dana 18.12.2015.godine, a da se isto u tom periodu nalazilo u ustanovi za izdržavanje kazne zatvora, sudija za istragu je  donio odluku da se protiv navedenog lica ne određuje pritvor.

Prema tome, sudija za istragu je odlučio na temelju činjenica iz spisa predmeta, a objavljeni novinarski tekst ne sadrži prethodno navedene činjenice, usljed čega javnost može steći pogrešan utisak da se radi o nezakonitoj odluci suda.

Upravo da bi se izbjegle ovakve situacije i da bi i javnost i autori članka imali potpunu informaciju postoje komunikacioni mehanizmi između sudova i medija. Svakako da je dnevnom listu »Dan« poznato da u Višem sudu u Podgorici postoji osoba zadužena za kontakt sa medijima i da su sa njom u dnevnoj komunmikaciji, autor članka je imao mogućnost da pruži potpunu informaciju, da je imao takvog interesovanja.

Vezano za navode da je sudija direktno pozivan na telefon i da nije odgovarao na pozive, koji nijesu istiniti, koristimo priliku da još jednom upoznamo javnost da se komunikacija sa sudijama Višeg suda u Podogrici vrši isključivo preko savjetnika za odnose sa medijima, da sudije, za razliku od pomenutog savjetnika za odnose sa javnošću, nemaju nikakvu obavezu da budu dostupne medijima tokom i van radnog vremena, i da ne postoji odgovornost Višeg suda u Podgorici zato što autor članka nije koristio predviđene komunikacione mehanizme.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije