SAOPŠTENJE POVODOM KOMENTARA ADVOKATA MIROJA JOVANOVIĆA

14. 07. 2017.

Povodom komentara branioca optuženog M.Č, advokata Miroja Jovanovića u vezi odluke ovog suda kojom je produžen pritvor njegovom branjeniku, dajemo sljedeće

 
S A O P Š T E Nj E
 
Viši sud ocjenjuje neosnovanim i neprimjerenim navode branioca optuženog M.Č, advokata Miroja Jovanovića, kojim se ukazuje da odluka suda nema nikakvih razloga, da je odluka donijeta u “lažnoj aferi državni udar” i da koristi kao “metod pritiska pritvorenih da priznaju nešto što nijesu uradili”, kao i da “lažno optuže one za koje znaju da su nevini”.
 
Ne dovodeći u pitanje pravo ovog advokata, kao i svih drugih branilaca, da u sudskom postupku, pa i u javnim istupima povodom tih postupaka, brane svoje stavove, iznošenje istih mora biti dato sa stepenom uvažavanja koji i ovaj i drugi branioci imaju od strane ovog suda.
 
Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li je davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Miroja Jovanovića, i to u predmetu koji je u toku i o kojem se javnost svakodnevno informiše, sračunato na isticanje ličnosti advokata i uticanje na ishod postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

Ostale informacije