SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 09. 2016.

  • PRESUDA ZA OPTUŽENOG MAROVIĆ MILOŠA
Nakon pravosnažnosti rješenja Višeg suda u Podgorici Kvs. 56/16 kojim je usvojen  sporazum o priznanju krivice zaključen izmedju Specijalnog državnog tužilaštva i optuženog Miloša Marovića, Viši sud u Podgorici donio je presudu kojom je optuženi Miloš Marović zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz  čl.416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl.25 Krivičnog zakonika CG koje krivično djelo je izvršeno na organizovan način, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i obavezan na plaćanje troškova postupka.
Presudom je od optuženog Miloša Marovića trajno oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 385.185,20 eura, koji iznos je optuženi dužan u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude uplatiti na račun Budžeta Crne Gore.
  • PRESUDA ZA OPTUŽENOG MAROVIĆ DRAGANA
Nakon pravosnažnosti rješenja Višeg suda u Podgorici Kvs. 67/16 kojim je usvojen  sporazum o priznanju krivice zaključen izmedju Specijalnog državnog tužilaštva i optuženog Dragana Marovića, Viši sud u Podgorici donio je presudu kojom je optuženi Dragan Marović  zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz  čl.416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika CG koje krivično djelo je izvršeno na organizovan način, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci i obavezan na plaćanje troškova postupka.
  • PRESUDA ZA OPTUŽENE ARMENKO ALEKSANDRA I PRAVNOG LICA "COPYRIGHT" DOO IZ BUDVE
Nakon pravosnažnosti rješenja Višeg suda u Podgorici Kvs. 70/16 kojim je usvojen sporazum o priznanju krivice zaključen izmedju Specijalnog državnog tužilaštva i optuženih Armenko Aleksandra i pravnog lica "Copyright" DOO iz Budve, Viši sud u Podgorici donio je presudu kojom su optuženi Armenko Aleksandar zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 i 49 Krivičnog zakonika Crne Gore izvršenog na organizovan način osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a pravnom licu "Copyright" DOO iz Budve zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.25 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore izvršenog na organizovan način u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, izrekao uslovnu osudu kojom mu utvrdjuje novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00€ (sto hiljada eura), i istovremeno odredjuje da se ona neće izvršiti ako pravno lice u roku od jedne godine ne bude odgovorno za novo krivično djelo u smislu čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.
Ovom presudom obavezan je optuženi pravno lice "Copyright" DOO iz Budve da oštećenom Opštini Budva na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati iznos od 2.191.312,62€.
Optuženi su obavezani na plaćanje troškova krivičnog postupka.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije