SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22. 11. 2016.


Vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici dana 22.11.2016.godine, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje statusa svjedoka saradnika licu A.S. u krivičnom predmetu protiv okrivljenih E.S i dr. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., donijelo je rješenje kojim se A.S. određuje status svjedoka saradnika.
 
Ovakvu svoju odluku sud je donio nakon ocjene da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju predmetnih krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koja se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila, te da je značaj njegovog iskaza za dokazivanje krivičnih djela koja se stavljaju na teret naredbom za sprovođenje, odnosno proširenje istrage i krivice ostalih učesnika pretežniji od štetnih posljedica krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                    Aida Muzurović
 

Ostale informacije