SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 02. 2017.


Predsjednik vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, radi odlučivanja o sporazumima o priznanju krivice koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenima A.A., A.M., i A.P., zakazao je ročišta i to:
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. A. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG;
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 11,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. M. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG;
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 13,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. P. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije