SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

29. 09. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici preinačeno je rješenje sudije za istragu kojim je određena privremena mjera obezbjeđenja zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu eminenta EPCG AD, vlasnika A2A S.P.A., na način što je ukinuta privremena mjera obezbjeđenja zabrane otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu  eminenta EPCG AD, vlasnika A2A S.P.A.
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije