SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 10. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore kojom je okrivljenima R. V. i S. M. stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1, u vezi čl.49 KZ CG, a pravnom licu “Z.” DOO Podgorica izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja iz čl.272 st.3 u vezi st.1, u vezi čl.25 i 49 KZ CG, te u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

Ostale informacije