SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 03. 2018.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica Specijalnog državnog tužilaštva kojom je okrivljenom M. M. stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

Predmet će biti dat u rad postupajućem sudiji, a glavni pretres će biti zakazan u zakonskom roku od dva mjeseca. 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije