SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 03. 2018.

Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, pa je rješenje sudije za istragu ovog suda preinačeno na način što je svjedok K. M. kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura), zbog odbijanja da svjedoči u predmetu izviđaja koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka M.K., na konferenciji za medije održanoj dana 31.01.2018.godine, da je „imao ponudu visokopozicioniranog sudije da da 10.000,00 eura i da mu se poništi kazna“.

Izrečenu novčanu kaznu svjedok je dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, pod prijetnjom prinudne naplate.

Takođe, drugim rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeć Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, pa je rješenje sudije za istragu ovog suda preinačeno na način što je svjedok N.M. kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 € (hiljadu eura), zbog odbijanja da svjedoči u predmetu izviđaja koji je formiran povodom javno iznijetih navoda N.M., na svom profilu na društvenoj mreži Facebook, da je „okrivljeni M.M. platio Glavnom specijalnom tužiocu 100.000,00 eura da mu ne određuje pritvor u krivičnom postupku zbog zloupotrebe službenog položaja i pljačke države od 6.000.000,00 eura“, a koje navode je kasnije prenio portal IN4S.

Izrečenu novčanu kaznu svjedok je dužan uplatiti u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja, pod prijetnjom prinudne naplate.

Protiv ovih rješenja dozvoljeno je pravo žalbe u roku od 3 dana od dana prijema istog, Apelacionom sudu CG, a preko ovog suda.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije