SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 03. 2018.

Viši sud u Podgorici na predlog Specijalnog državnog tužilaštva donio je rješenje kojim je prema optuženima A.M i M.K., odredio mjere nadzora privremeno oduzimanje putne isprave- pasoša.
 
Protiv tog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vijeću iz čl. 24 st.7 ZKP u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja.
 
Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
 
Radi tačnog i potpunog informisanja javnosti ukazujemo da je ranijom odlukom suda prema optuženima A.M. i M.K., izrečena mjera nadzora privremeno oduzimanje putne isprave- diplomatskog pasoša.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 
 
 

Ostale informacije