SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 03. 2018.


Shodno odredbi člana 169 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, Uprava policije obavijestila je Viši sud u Podgorici da je lice A.M., protiv kojeg se vodi krivični postupak pred ovim sudom, prekršilo mjeru nadzora  oduzimanje putne isprave, na način što je ilegalno prešlo državnu granicu.
 
O daljem postupanju, sud će odlučiti shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije