SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 03. 2018.


Predsjednik Višeg suda u Podgorici odbio je kao neosnovanu žalbu branioca osuđenog M.K., koja je izjavljena na rješenje predsjednika Osnovnog suda u Podgorici kojim je odbijen kao neosnovan zahtjev osuđenog K.M. za odlaganje izvršenja kazne zatvora po presudi Osnovnog suda u Podgorici kojom je K.M., zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, a koja presuda je preinačena samo u pogledu odluke o kazni, presudom Višeg suda u Podgorici na način što je M. K. za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca .

Spisi predmeta su sa odlukom ovog suda proslijeđeni Osnovnom sudu Podgorica, koji sud će preduzimati dalje radnje u cilju sprovođenja izvršenja predmetne presude.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije