SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 07. 2018.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici uvažena je žalba Specijalnog državnog tužilaštva i preinačeno rješenje sudije za istragu ovog pa je svjedoku K.M., jer je pred Specijalnim državnim tužilaštvom i nakon što je bio novčano kažnjen rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ponovo odbio da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva formiranog protiv nepoznatog učinioca zbog izvršenja krivičnog djela primanje mita iz člana 423 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, određeno stavljanje u zatvor.
 
Zatvor traje dok svjedok K. M. ne pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa prijema u ZIKS
 
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 3 dana od dana prijema prepisa rješenja, preko Višeg suda u Podgorici.
 


SAVJETNIK ZA OSNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović


Ostale informacije