SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, a nakon ukidanja prethodnog rješenja od strane Apelacionog suda Crne Gore, po razmatranju spisa predmeta, žalbenih navoda i ukidnih razloga, uvažene su žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i preinačena rješenja sudije za istragu ovog suda, pa je svjedocima K.M. i M.N., jer su pred Specijalnim državnim tužilaštvom i nakon što su bili novčano kažnjeni rješenjima vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ponovo odbili da svjedoče u predmetima Specijalnog državnog tužilaštva, određeno stavljanje u zatvor.
                 
Zatvor traje dok svjedoci K. M. i N.M. pristanu da svjedoče ili dok njihovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže do dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa prijema prepisa rješenja.
 
Imajući u vidu odredbu člana 119 stav 5 Zakonika o krivčnom postupku žalba protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

 


Ostale informacije