SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Povodom odluka ovog suda kojim je svjedocima K.M. i M.N., određeno stavljanje u zatvor, vezano za pitanje imuniteta poslanika dajemo sljedeće

S A O P Š T E NJ E
 
Ustav Crne Gore predviđa imunitet poslanika i odredbom člana 86. stav 3. Ustava propisano je da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak niti odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Međutim, sud je u konkretnom slučaju našao i dao razloge s tim u vezi da se radi o nepostupanju po građanskoj obavezi svjedoka da svjedoči, što je za posljedicu imalo stavljanje u zatvor i ne predstavlja ni pokretanje krivičnog postupka ni pritvor, već mjeru prinude za ispunjenje građanske dužnosti.

Upravo zato, ova mjera traje dok svjedok ne pristane da svjedoči, a najduže dva mjeseca.

Dakle, radi se o svjedoku, a ne o okrivljenom i o stavljanju u zatvor, a ne o pritvoru, zbog čega nijesu primijenjene odredbe vezane za imunitet.

Napominjemo da se radi o nepravosnažnoj odluci čija će zakonitost biti ispitana od strane Apelacionog suda Crne Gore.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

Ostale informacije