SAOPSTENJE ZA JAVNOST

03. 12. 2018.

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, prema svjedoku  N.M., a nakon što je prethodno bio novčano kažnjen rješenjem sudije za istragu ovog suda, određeno je stavljanje u zatvor zbog ponovnog odbijanja da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka putem saopštenja političke stranke PZP objavljenog na portalima www.promjene.org. i www.in4s dana 03.05.2017. godine, te tvrdnji u javnosti o učešću M.K GSDT u izvršenju ratnih zločina na teritoriji Cavtata tokom 1991 i 1992 godine.

Zatvor traje dok svjedok N.M., pristane da svjedoči ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, a najduže dva mjeseca računajući od dana i časa lišenja slobode.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba krivičnom vanraspravnom vijeću Višeg suda u Podgorici u roku od 3 dana od dana prijema prepisa rješenja.

Žalba izjavljena protiv ovog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije