USVOJEN SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE ZAKLJUCEN SA OKRIVLJENIM SVETOZAROM MAROVICEM

13. 09. 2016.

Rješenjem Višeg suda u Podgorici Kvs. br. 69/16 usvojen je sporazum o priznanju krivice zaključen izmedju Specijalnog državnog tužilaštva i okrivljenog Marović Svetozara u odnosu na produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz člana 416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 24 i 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršeno na organizovan način.

Protiv navedenog rješenja oštećeni može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana prijema rješenja krivičnom vijeću Višeg suda u Podgorici.

Nakon što rješenje o usvajanju sporazuma o priznanju krivice postane pravosnažno, sud će najkasnije u roku od tri dana donijeti presudu kojom se optuženi oglašava krivim u skladu sa usvojenim sporazumom.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 
 

Ostale informacije