Kontakt

Adresa :

Ul. Njegoševa 10, Podgorica

 - Kabinet -

Tel. +382 20 665 381

Fax. +382 20 665 394
e-mail: visisud@sudstvo.me

 

  • Centrala –

Tel.+382 665 371
      +382 665 372
      +382 665 373
      +382 665 404
      +382 665 503
 

  •  Prvostepena krivična pisarnica                 – lokal 243
  •  Drugostepena krivična pisarnica              – lokal 259
  •  Drugostepena građanska pisarnica         – lokal 257
  •  Pisarnica Kv vijeća                                        – lokal 258
  •  Istražna pisarnica                                          – lokal 240
  •  Pisarnica za prijem i ekspediciju pošte   – lokal 260

 

  •  Upravitelj sudske pisarnice                        – lokal 240

 

  • Sekretar suda                                                 - lokal 229

 
Samostalni savjetnik za odnose sa javnošću     – lokal  231
e-mail: aida.muzurovic@sudstvo.me

 

 

Radno vrijeme 07-15h