SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 06. 2017.


U krivičnom predmetu protiv okrivljenog Sh. V. E., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore izvršenog putem podstrekavanja iz čl. 373 st. 1 u vezi čl. 24 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenog P. N. V., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih D. B., B. P., R. N., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog  djela terorizam u pokušaju putem pomaganja iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 i 25 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih J. M., H. K., M. B., D. M., M. D., Đ. S., Č. M., M. A. i K. M., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, naredbom postupajuće sudije Suzane Mugoše glavni pretres određen je za dane, 19,20 i 21. 07.2017. godine, sa početkom u 09,00 časova.

Glavni pretres biće održan u velikoj sudnici Višeg suda u Podgorici.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 04. 2017.


Predsjednik vanraspravnog krivičnog vijeća ovog suda za dan 05.05.2017.godine, sa početkom u 09,00 časova, zakazao je ročište radi ispitivanja  i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva podnijete protiv okrivljenih Š.E. i P.V., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih D.B., B.P., R.N., J.M., H.K., M.B., D.M., M.D., Đ.S., Č.M., M.A., i K.M. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih Š.E., P.V., D.B., B.P., R.N., zbog krivičnog djela terorizam u pokušaju iz člana 447 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenog Š.E., zbog krivičnog djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja iz čl. 373 st.1 u vezi čl. 24 st .2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

 

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I REZULTATA RADA OVOG SUDA ZA 2016. GODINU.

19. 04. 2017.

U Višem sudu u Podgorici dana 21.04.2017.godine, povodom godišnjeg izvještaja o radu i rezultata rada Višeg suda u Podgorici za 2016. godinu, održaće se konferencija za štampu.

Konferenciji će prisustvovati predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, predsjednik Apelacionog suda Crne Gore Mušika Dujović i predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić.

Pozivamo novinare/snimatelje vašeg medija da isprate konferenciju za štampu koja će se održati dana 21.04.2017.godine, sa početkom u 14,00 časova u velikoj sudnici Višeg suda u Podgorici.

Potrebno je da medijske kuće akredituju novinarske ekipe (ime i prezime novinara i snimatelja/fotoreportera) putem mail adrese aida.muzurovic@sudstvo.me, najkasnije do petka, 21.04.2017.godine, do 10:00 časova.
 
Novinarskim ekipama koje ne budu akreditovane neće biti omogućeno praćenje konferencije za medije.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 02. 2017.

Predsjednik vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, radi odlučivanja o sporazumima o priznanju krivice koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenima A.A., A.M., i A.P., zakazao je ročišta i to:
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 09,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. A. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG;
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 11,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. M. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG;
  • za dan 16.02.2017.godine, sa početkom u 13,00 časova za odlučivanje o sporazumu koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim A. P. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2. u vezi st.1. KZ CG.
 
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 12. 2016.


Ročište radi odlučivanja o sporazumu o priznanju krivice koje je Specijalno državno tužilaštvo zaključilo sa okrivljenim M.V. biće održano dana 05.12.2016.godine, sa početkom u 09,00 časova.

Ročište će biti održano u velikoj sudnici Višeg suda u Podgorici.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
                                Aida Muzurović