SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 04. 2017.


Predsjednik vanraspravnog krivičnog vijeća ovog suda za dan 05.05.2017.godine, sa početkom u 09,00 časova, zakazao je ročište radi ispitivanja  i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva podnijete protiv okrivljenih Š.E. i P.V., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih D.B., B.P., R.N., J.M., H.K., M.B., D.M., M.D., Đ.S., Č.M., M.A., i K.M. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih Š.E., P.V., D.B., B.P., R.N., zbog krivičnog djela terorizam u pokušaju iz člana 447 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenog Š.E., zbog krivičnog djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja iz čl. 373 st.1 u vezi čl. 24 st .2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović