SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

21. 06. 2018.


Viši sud u Podgorici zakazao je za dan 06.07.2018.godine, sa početkom u 13:30 časova, ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti optužnice Specijalnog državnog tužilaštva kojom se okrivljenima I.M., i O.O., stavlja na teret izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 272 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE POVODOM ČLANKA OBJAVLJENOG NA PORTALU "FOS MEDIA"

27. 04. 2018.

Povodom članka objavljenog dana 26.04.2018.godine, na portalu elektronskog medija „Fos Media“, a u kojem se citiraju navodi branioca optuženog M.Š., advokata Borivoja Borovića iz Beograda da je : „optuženom M.Š., uskraćeno pravo na fer suđenje, odugovlači se postupak“, te dalje navodi da je „prošlo šest mjeseci od kako je ukinuta prvostepena presuda kojom je M.Š., osuđen na 14 godina zatvora za ubistvo D:B., a od tada se nije održao nijedan pretres po prvostepenom ponovljenom postupku“, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo sljedeće
 
SAOPŠTENJE
 
Viši sud ocjenjuje neosnovanim, proizvoljnim i neprimjerenim navode branioca optuženog M.Š., advokata Borivoja Borovića iz Beograda.

Nakon prijema spisa predmeta iz Apelacionog suda Crne Gore, a po ukidanju presude ovog suda, Viši sud u Podgorici je zakazao glavni pretres za da 01.03.2018.godine, odnosno u zakonskom roku. Taj glavni pretres nije održan iz razloga što nije pristupio uredno pozvani optuženi B.M., i to iz zdravstvenih razloga, o čemu je njegov branilac dostavio sudu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Naredni glavni pretres zakazan je za dan 12.04.2018.godine. Na tom glavnom pretresu branilac optuženog M.Š., advokat Borivoje Borović podnio je zahtjev da se tok glavnog pretresa tonski snima, koji zahtjev je postupajuće vijeće usvojilo, a glavni pretres odložilo kako bi se stekli tehnički uslovi za tonsko snimanje glavnog pretresa. Na istom glavnom pretresu predsjednik vijeća je saopštio strankama termine narednih pretresa i to za 26.04.2018. godine, 17.05.2018. godine, i 24.05.2018. godine.

Glavni pretres od 26.04.2018.godine, odložen je iz razloga što su toga dana bile zauzete obije sudnice ovog suda zbog potreba specijalizovanog vijeća Višeg suda u Podgorici kojim presjedava sudija Suzana Mugoša u predmetu SH. V. E. i dr, a nijesu postojali tehnički uslovi da se glavni pretres održi u nekoj drugoj prostoriji suda imajući u vidu da se glavni pretres, po odluci vijeća, tonski snima.

Prema tome, glavni pretresi u ovom predmetu se nijesu odlagali neopravdano, već su to nalagali razlozi objektivne prirode (zdravstveni problemi jednog od okrivljenih, tonsko snimanje suđenja i zauzetost tonski opremljene sudnice), pa se ovakvim navodima advokata Borivoja Borovića kod javnosti stvara pogrešna percepcija o postupanju suda i plasira njegovo lično viđenje i ocjena postupanja suda u predmetu optuženog M.Š., što je nedopustivo.

Takođe, svoj stav o tome da li će optuženi imati suđenje u razumnom roku u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima može da izrazi u pravnim sredstvima koja propisuje Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i to nadležnim organima, koji su jedini ovlašćeni da utvrde postojanje eventualne povrede prava na suđenje u razumnom roku, a ne da putem medija pokuša da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u vezi sa postupkom koji je u toku.

Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Borivoja Borovića, predstavlja pokušaj uticaja na sud u pogledu ishoda postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE POVODOM TEKSTA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "DAN"

25. 04. 2018.


Povodom teksta objavljenog dana 25.04.2018.godine, na strani 13, u dnevnom listu „Dan“ pod naslovom „Dobili 200.000,00€ za prevoz“, a u kojem se navodi da je predsjednik Višeg suda u Podgorici informisao advokata Srđana Lakića da je donijeta odluka „u korist“ zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć,  radi preciznog i tačnog informisanja javnosti dajemo sljedeće

SAOPŠTENJE
 
Nijesu istiniti navodi iznijeti u pomenutom tekstu.

Viši sud u Podgorici je obavijestio punomoćnika (koji nije advokat Lakić), o tome da je u predmetu Gž.br.4528/17 protiv JZU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć predmet izvijećan na sjednici vijeća dana 16.04.2018.godine, i da će odluka biti pismeno izrađena u zakonom propisanom roku.

Predsjednik suda nema nikakvih informacija o tome koja vrsta odluke je donijeta, niti će to znati dok odluka ne bude pismeno izrađena, pa informaciju o ishodu postupka niti je dao, niti je mogao dati bilo kojem punomoćniku.

Ovaj sud, shodno članu 52 Sudskog poslovnika, ne daje obavještenja o donijetim odlukama do momenta njihovog otpremanja prvostepenim sudovima.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 03. 2018.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici odbijen je kao neosnovan predlog-mišljenje Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore da se prema optuženom A.M., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore odredi pritvor po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 03. 2018.

Predsjednik Višeg suda u Podgorici odbio je kao neosnovanu žalbu branioca osuđenog M.K., koja je izjavljena na rješenje predsjednika Osnovnog suda u Podgorici kojim je odbijen kao neosnovan zahtjev osuđenog K.M. za odlaganje izvršenja kazne zatvora po presudi Osnovnog suda u Pdogorici kojom je K.M., zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, a koja presuda je preinačena samo u pogledu odluke o kazni, presudom Višeg suda u Podgorici na način što je M. K. za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 st.3 u vezi st.1 KZ CG osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca .

Spisi predmeta su sa odlukom ovog suda proslijeđeni Osnovnom sudu Podgorica, koji sud će preduzimati dalje radnje u cilju sprovođenja izvršenja predmetne presude.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

Ostale informacije