SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 08. 2017.


Rješenjem vanraspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica Višeg državnog tužilaštva Podgorica kojom se okrivljenom U. V. stavlja na teret izvršenje krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač.1 u vezi čl. 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom M. D. izvršenje krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 tač.1 u vezi čl. 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i okrivljenom M. B. izvršenje krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela iz člana 387 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 3 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

24. 08. 2017.


Vanraspravno krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odredilo je pritvor optuženom I.B zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da se optuženi krije.
 
Sud je istovremeno donio i naredbu za raspisivanje potjernice za optuženim I.B.
                                                                                                
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović

SAOPŠTENJE POVODOM KOMENTARA ADVOKATA MIROJA JOVANOVIĆA

14. 07. 2017.

Povodom komentara branioca optuženog M.Č, advokata Miroja Jovanovića u vezi odluke ovog suda kojom je produžen pritvor njegovom branjeniku, dajemo sljedeće

 
S A O P Š T E Nj E
 
Viši sud ocjenjuje neosnovanim i neprimjerenim navode branioca optuženog M.Č, advokata Miroja Jovanovića, kojim se ukazuje da odluka suda nema nikakvih razloga, da je odluka donijeta u “lažnoj aferi državni udar” i da koristi kao “metod pritiska pritvorenih da priznaju nešto što nijesu uradili”, kao i da “lažno optuže one za koje znaju da su nevini”.
 
Ne dovodeći u pitanje pravo ovog advokata, kao i svih drugih branilaca, da u sudskom postupku, pa i u javnim istupima povodom tih postupaka, brane svoje stavove, iznošenje istih mora biti dato sa stepenom uvažavanja koji i ovaj i drugi branioci imaju od strane ovog suda.
 
Konačno, ovaj sud ostavlja na ocjenu javnosti da li je davanje izjava i istupanje u javnosti advokata Miroja Jovanovića, i to u predmetu koji je u toku i o kojem se javnost svakodnevno informiše, sračunato na isticanje ličnosti advokata i uticanje na ishod postupka ili na zaštitu prava optuženog koja se ostvaruje isključivo u sudskom postupku.
 
 SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

REAGOVANJE POVODOM ZAJEDNIČKOG SAOPŠTENJA NVO SEKTORA

14. 07. 2017.

U vezi tekstova objavljenih dana 14.07.2017.godine, povodom zajedničkog saopštenja NVO sektora (Sigurna ženska kuća, Roditelji.me, ADP-Zid, Građanska alijansa, Hiperion, LGBTIQ Socijalni centar i LGBT Forum Progres), kojim se kritikuje presuda Višeg suda u Podgorici koju je izreklo vijeće sudije Vladimira Novovića, optuženom M.D, ukazujući da je Viši sud u Podgorici obesmislio Krivični zakonik, radi preciznog i tačnog informisanja javnosti,  dajemo sljedeće
 
S A O P Š T E Nj E
 
Neistiniti su, neosnovani, proizvoljni i neprimjerni navodi iznijeti u zajedničkom saopštenju navedenih NVO, a iz sljedećih razloga:

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva Podgorica optuženom M.D. stavljeno je na teret izvršenje krivičnih djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ Crne Gore.
 
U završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici izmijenio je pravnu kvalifikaciju djela i optuženom M.D. umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju iz člana 204 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, stavio na teret krivično djelo  nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, dok je ostao pri pravnoj kvalifikaciji za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 KZ CG.
 
Za krivično djelo nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do vije godine.
 
Imajući u vidu da se prema zakonu presuda može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržene u podignutoj, odnosno izmijenjenoj optužnici i činjenicu da je u završnoj riječi Viši državni tužilac u Podgorici optuženom umjesto krivičnog djela silovanje u pokušaju stavio na teret krivično djelo nedozvoljene polne radnje, to je Viši sud u Podgorici optuženog M.D oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 Krivičnog zakonika Crne Gore i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca.
 
Dakle, sud je optuženog oglasio krivim za ono krivično djelo koje je predmet optužbe, a ne za djelo koje je predmet neosnovanog komentarisanja od strane NVO sektora.
 
U suprotnom, ukoliko bi sud optuženog oglasio krivim za teže djelo od onog koje mu se  stavlja na teret, povrijedio bi zakon.
 
Prema tome, potpuno su neistiniti navodi iznijeti u zajedničkom saopštenju navedenih NVO, jer optuženom uopšte nije stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela silovanje u pokušaju, već sasvim drugo krivično djelo, usljed čega je javnost pogrešno informisana.
 
Osim toga, ocjenu o tome da li je izrečena kazna odmjerena u granicama zakona i da li odgovara svrsi kažnjavanja nije u nadležnosti NVO sektora, već jedino i isključivo u nadležnosti instanciono viših sudova u postupku po eventualnim pravnim ljekovima, pa je nejasno zbog čega NVO sektor putem medija pokušava da kod javnosti stvori neobjektivnu sliku u  vezi sa postupkom koji još uvije nije pravosnažno okončan i u kojem kako za sud, tako i za javnost važi pretpostavka nevinosti optuženog, pri tom pravno neutemeljeno izvode zaključak da je Viši sud obesmislio Krivični zakonik.
 
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurovic
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 06. 2017.


U krivičnom predmetu protiv okrivljenog Sh. V. E., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore izvršenog putem podstrekavanja iz čl. 373 st. 1 u vezi čl. 24 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenog P. N. V., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih D. B., B. P., R. N., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog  djela terorizam u pokušaju putem pomaganja iz čl. 447 st. 1 u vezi čl. 20 i 25 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenih J. M., H. K., M. B., D. M., M. D., Đ. S., Č. M., M. A. i K. M., zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, naredbom postupajuće sudije Suzane Mugoše glavni pretres određen je za dane, 19,20 i 21. 07.2017. godine, sa početkom u 09,00 časova.

Glavni pretres biće održan u velikoj sudnici Višeg suda u Podgorici.

SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović
 

Ostale informacije