SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 05. 2017.


Viši sud u Podgorici dana 26.05.2017.godine, donio je i javno objavio presudu kojom je okrivljene S.R i A.M., oslobodio od optužbe da su izvršili krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz člana 362 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nije dokazano da su učinili djelo koje je predmet optužbe.

Protiv ove presude stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Crne Gore u roku od 8 (osam), dana od dana prijema pismenog otpravka presude.
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Aida Muzurović


Ostale informacije