Biografija • Boris Savić

   Predsjednik suda

  sudija
  Pravni fakultet završio je 1987. godine, pripravnički staž obavio u „Bokeljka Kotor“, a pravosudni ispit položio 1991. godine.

  Za zamjenika Osnovnog javnog tužioca imenovan je 1991. godine, koju funkciju je obavljao do 1994. godine.

  -  Decembra 1994. godine, izabran je za sudiju Osnovnog suda u Kotoru koju funkciju je obavljao  do 2003. godine.
  - Novembra 2003. godine, imenovan je za Osnovnog tužioca u Kotoru na kojoj funkciji je ostao sve do  2014. godine.
  - 24.02. 2014. godine, od strane Sudskog savjeta Crne Gore izabran je za predsjednika Višeg suda u Podgorici.