Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:

16. 05. 2016.


Slavka Nešović, sekretarka suda

Tel: +382-20-665-372 lokal 229
Fax: +382-20-665-372 lokal 232
E-mail: slavka.nesovic@sudstvo.me

i njena zamjenica:

Aida Muzurović, savjetnica

Tel: +382-20-665-381
Fax: +382-20-665-372 lokal 232
E-mail: aida.muzurovic@sudstvo.me