Akti sudaPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici

Raspored poslova za 2018. godinu.

Izmjene godišnjeg rasporeda

IZVJEŠTAJ O RADU PRIPRAVNIKA