Odjeljenja i vijeća

 
 
SUDSKA ODJELJENJA
 
     KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Predsjednik suda – Boris Savić  istovremeno je i predsjednik vijeća iz čl.24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore,osim vanpretresnog vijeća za potvrđivanje optužnica.  Zamjenik predsjednika suda je             sudija Suzana Mugoša,  te Predsjednik krivičnog odjeljenja a u njenom odsustvu zamjenjuje je sudija Miljana Pavlićević.
 
           
     ISTRAŽNO ODJELJENJE
 
Predsjednik suda Boris Savić  (po potrebi)
Sudija Miroslav Bašović
Sudija Vladimir Novović
 
PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODJELJENJE
 
Sudija Vesna Moštrokol
Sudija Predrag Tabaš
Sudija Vladimir Novović
 
Za stalne članove vijeća u prvostepenim krivičnim predmetima, a shodno čl. 24 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku određene su sudije:
 
Kod sudije Dragoja Jovića- sudije Milorad Marotić,Miodrag Pešić  i Milica Čukić    
Kod sudije Suzane Mugoše-  sudije Vesna Pean , Dragica Vuković
 
Kod sudije Vesne Moštrokol- Sudije Miljana Pavlićević,Natalija Boričić, Evica Durutović i Miroslav Bašović; Ognjana Boljević i Radonja Radonjić
 
Kod sudije Predraga Tabaša - sudije: Mirjana Vlahović, Zoran Šćepanović,LJiljana Šoškić,Mirjana Popović, Aleksandar Stojanović i Vladimir Novović
 
Kod sudije Vesne Pean - sudije: Predrag Tabaš i Branka Bošković
 
Kod sudije Vladimira Novovića - sudije: Sonja Cvjetičanin Ognjenović, Tatjana Ljujić , Radomir Ivanović i Vesna Moštrokol
 
 
     Predsjednik suda će postupati po potrebi u prvostepenim krivičnim predmetima.
 
 
SPECIJALIZOVANO ODJELJENJE ZA SUDJENJE ZA KRIVIČNA DJELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, TERORIZMA I RATNIH ZLOČINA.
 
predsjednik suda Boris Savić
sudija Biljana Uskoković
sudija Ana Vuković
sudija Dragoje Jović
sudija Suzana Mugoša
sudija Vesna Pean
 
 
U ovom odjeljenju postupaće kao članovi vijeća i sudije: Dragica Vuković, Miroslav Bašović, Radomir Ivanović, Sonja Cvjetićanin Ognjenović i Miljana Pavlićević.
 
                       
DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODJELJENJE
 
            Vijeće br. 1
 
  • sudija Dragica Vuković - predsjednik vijeća
  • sudija Evica Durutović
  • sudija Miroslav Bašović
 
     Vijeće br. 2
 
-     sudija Miljana Pavlićević - predsjednik vijeća
-     sudija Branka Bošković
-     sudija Radomir Ivanović
 
 Krivično vijeće (čl. 24 st. 7 i 11 ZKP-a (»Sl.list CG br. 57/09«)
 
  • Predsjednik suda Boris Savić, predsjednik vijeća
  • sudija Mugoša Suzana
  • sudija Vesna Pean
 
Vijeće iz ovog sastava će postupati i po žalbama na predmete osnovnih sudova, kada se hitno odlučuje o protvoru.
 
Po potrebi, u radu ovih vijeća učestvovaće i ostale sudije iz provostepenog i drugostepenog krivičnog odjeljenja.
 
 
           
            ODJELJENJE ZA POSTUPANJE PREMA MALOLJETNICIMA
U KRIVIČNOM POSTUPKU
 
Sudija RADOMIR IVANOVIĆ – sudija za maloljetnike
Sudija VLADIMIR NOVOVIĆ– sudija vijeća za maloljetnike

Za slučaj odsutnosti sudije za maloljetnike Radomira Ivanovića ili nemogućnosti da isti vrši funkciju u odredjenim predmetima zamjenjivaće ga sudija Miroslav Bašović, a sudije vijeća za maloljetnike sudije Evica Durutović i Vesna Pean.
 
 
GRAĐANSKO ODJELJENJE
 
Predsjednik odjeljenja je sudija Magdalena Zečević, a u odsutnosti zamijenjivaće je sudija Verica Sekulić
 
Drugostepena gradjanska vijeća:
 
Vijeće broj 1
 
      Sudija Snežana Aleksić- predsjednik vijeća
      Sudija Ljiljana Šoškić
Sudija Natalija Boričić
 
 
Vijeće broj 2
 
  • Sudija Ranko Vukić - predsjednik vijeća
  • Sudija Mirjana Popović
  • Sudija Sonja Drašković
 
Vijeće broj 3
 
     -    Sudija   Verica Sekulić - predsjednik vijeća
     -    Sudija   Zoran Šćepanović
     -    Sudija  Tatjana Ljujić
    
          Vijeće broj 4
 
            - Sudija Miorad Marotić - predsjednik vijeća
            - Sudija Vesna Jovetić
            - Sudija Miodrag Pešić
            - Sudija Milica Čukić

 
            Vijeće broj  5
 
            - Sudija Dejan Dragović - predsjednik vijeća
             - Sudija Ognjana Boljević
            - Sudija Sonja Cvjetićanin Ognjenović
 
          Vijeće broj 6
 
         - Sudija Magdalena Zečević- predsjednik vijeća
          - Sudija Vjera Šljivančanin
         - Sudija Radonja Radonjić
       
          Vijeće broj 7
 
         - Sudija Nenad Otašević-predsjednik vijeća
         - Sudija Aleksandar Stojanović
         - Sudija Mirjana Vlahović
 
 
ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE
 
Sudija Snežana Aleksić - predsjednik odjeljenja
Sudija Evica Durutović
Sudija Miroslav Bašović
 
Odjeljenje sudske prakse razmatra pravna pitanja iz svog djelokruga,zauzima pravne stavove o pitanjima iz svoje nadležnosti, sa posebnim osvrtom na jedinstvenu primjenu zakona i drugih propisa iz građanske oblasti. Prati i utvrdjuje sudsku praksu prvostepnih sudova i ovog suda, prati načelne pravne stavove i načelna pravna mišljenja, prioprema nacrte pravnih stavova za sjednicu građanskog odjeljenja.