Sudije • Suzana Mugoša

   Sudija - zamjenik predsjednika suda

  sudija -Pravni fakultet završila 1994. godine.
  -pravosudni položila 1998. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Državnom tužilaštvu Podgorica od 1995. do 1998. godine.
  -saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica od 1999. do 2000. godine.
  - zamjenik Osnovnog tužioca Podgorica od 2000. do 2005. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2005. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana  01.03. 2012. godine.
 • Radomir Ivanović

   

  sudija Pravni fakultet završio 1982. godine.
  -pravosudni ispit položio 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom privrednom sudu od 1985 do 1987.
  - sudija Opštinskog suda za prekršaje od 1987 do 1994. godine.
  - za sudiju Osnovnog suda izabran 1994. godine.
  - za sudiju Višeg suda izabran 19.02.2001. godine.
 • Miroslav Bašović

   

  sudija -Pravni fakultet završio septembra 1977. godine.
  -pravosudni ispit položio februara 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u INIS „Marko Radović“, a nakon toga rukovodilac službe za kadrovske i opšte poslove, rukovodilac pravne službe, rukovodilac sektora za pravne kadrovske i opšte poslove, član poslovnog odbora za pravne i opšte poslvoe, pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove.
  -stručni saradnik u
  -za sudiju Osnovnog suda u Baru izabran 2000. godine.
  - za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran 2000. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran 2003. godine.
 • Vesna Jovetić

   

  sudija -Pravni fakultet završila 26.06.1980 godine
  -pravosudni ispit položila 21.12.1984 godine
   
  Kretanje u službi:
   - pripravnik u Opštinskom sudu u Nikšiću od 1982. do 1984. godine.
  - Sekretar Vijeća udruženog rada SO Nikšić od 1985. do 1986. godine
  - rukovodilac odjeljenja- viši savjetnik za opštu upravu i pravosuđe od 1986 do 1991. godine.
  - pomoćnik načelnika za opštu upravu u opštini Nikšić
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšić izabrana 1993. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 12.10.2005 godine

 • Miljana Pavlićević

   

  sudija -Pravni fakultet završila 08.07.1987 godine
  -pravosudni ispit položila 17.01.1992 godine

  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore od 01.11.1989 godine.
  -stručni saradnik u Vrhovnom sudu Crne Gore
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabrana 1992 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 18.12.2003 godine.
 • Verica Sekulić

   

  sudija -Pravni fakultet završila oktobra 1980 godine.
  -pravosudni ispit položila juna 1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 15.05.1985.  do 01.04.1987.godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 18.11.1991. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda izabrana 18. novembra 1991. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u maju 2002 godine
 • Dragica Vuković

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1980 godine.
  -pravosudni ispit položila 1983. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Opštinskom tužilaštvu u Titogradu  od 1981. do 1983. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu izabrana 1983 godine.
  -sekretar Opštinskog suda u Titogradu od 1988. do 1995. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana u februaru 1995 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 26. jula 2006 godine.
 • Snežana Aleksić

   

  sudija -Pravni fakultet završila januara 1982 godine.
  -pravosudni ispit položila juna 1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
   - pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1985. godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1987. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda izabrana oktobra (novembra) 1991. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 15.03.2005 godine
 • Evica Durutović

   

  sudija Pravni fakultet završila 1982. godine
  -pravosudni ispit položila 1985 godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od 1983. do 1985. godine.
  -stručni saradnik u Okružnom sudu u Titogradu, gdje je  radila i kao sekretar suda od 1986. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici  izabrana  1997. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008. godine.
 • Ranko Vukić

   

  sudija -Pravni fakultet završio 01.07.1986 godine
  -Pravosudni ispit položio u martu 1989. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Baru od 1987 do 1989. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Titogradu izabran u junu 1989 godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 1992 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u okotobru 2008 godine.
 • Dejan Dragović

   

  sudija -Pravni fakultet zavšio 1982.  godine.
  -pravosudni ispit položio 1985. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od 1983. do 1985. godine.
  - za suduju Opštinskog suda za prekršaje ozabran 1985. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Titogradu izabran 1990. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u septembru 2008 godine.
 • Magdalena Zečević

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1987 godine
  -pravosudni ispit položila 1991. godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Titograd od 1989 do 1991. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu  u Podgorici od 1992. do 1995. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 1995. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008 godine
 • Biljana Uskoković

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila 1984. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom javnom tužilaštvu Kotor od 1985 do 1987. godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom javnom tužilaštvu Kotor od 1987 do 1991. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 1995. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u decembru 2009. godine.
 • Vesna Moštrokol

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1985 godine.
  -pravosudni položila 30.01.1990 godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  -bila advokat u periodu od 1990 do 1996 godine
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1999 godine
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2002 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008 godine
 • Ana Vuković

   

  sudija Pravni fakultet završila 1988 godine
  -pravosudni ispit položila 1994 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Izvršnom vijeću SRCG od 1989. do 1990. godine, a nakon toga u Osnovnom sudu u Podgorici od 1993. do 1995. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1995. do 2001. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2001. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2009 godine
 • Predrag Tabaš

   

  sudija -Pravni fakultet završio 1996 godine.
  -pravosudni ispit položio 2000. godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Vijeću za prekršaje RCG od 15.10.1996. godine do 16.04.200. godine.
  -ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Upravi Carina Crne Gore od 2001. do 2002.godine.
  -stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici od 2002. do 2006. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran 2006 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran 2010 godine.
 • Branka Bošković

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1982. godine.
  -pravosudni ispit položila 1986. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u  Sudu udruženog rada  SRCG Titograd od 1985. do 1987. godine.
  -stručni saradnik u Okružnom privrednom sudu u Titogradu  od 1989. do 1989. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana je 1989. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2010. godine.
 • Dragoje Jović

   

  sudija -Pravni fakultet završio 1989 godine
  -Pravosudni ispit položio 1993 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik  u Osnovnom sudu u Ulcinju
  -stručni saradnik i upravitelj pisarnice u Osnovnom sudu u Ulcinju
  -za sudiju Osnovnog suda u Ulcinju izabran u januaru 1994 godine
  -bio je predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju u tri mandata, do 2009 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u decembru 2009 godine 
 • Senka Danilović

   

  sudija -Pravni fakultet završila u oktobru 1993 godine
  -Pravosudni ispit položila u aprilu 1996 godine
   
  Kretanje u službi:
  -priprvnik u  Osnovnom sudu u Podgorici u periodu od 15.02.1994 godine do 30.04.1997 godine
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1997. do 1998. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u oktobru 1998 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 18.03.2010 godine
 • Nenad Otašević

   

  sudija -Pravni fakultet završio 09.07.1991 godine
  -pravosudni ipit položio 26.09.1994 godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u D.P. "Montenegroconsult" d.o.o
  -pripravnik u u Privrednom sudu u Podgorici od 1992. godine.
  -stručni saradnik u Pivrednom sudu u Podgorici
  -za sudiju Osnovnog suda u Cetinju izabran 1995 godine
  -OD 2000 godine sudijsku funkciju je obavljao u Osnovnom sudu u Podgorici od 2000. do 2010. godine.
  -za sudiju Višeg suda izabran 19.03.2010 godine
 • Sonja Cvetićanin

   Sonja Cvetićanin Ognjenović

  sudija -Pravni fakultet završila 1982 godine
  -pravosudni ispit položila 1984 godine

  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom sudu u Zadru od 1982. do 1984. godine
  -za sudiju za prekršaje u Zadru izabrana 1985 godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Zadru izabrana 1986 godine.
  -bila advokat u Herceg Novom od 1991 do 1992 godine
  -za sudiju Osnovnog suda Herceg Novom izabrana 1992 godine
  -za sudijiu Višeg suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010 godine
 • Vesna Pean

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1987. godine.
  -pravosudni položia  1991. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Kotoru od 1989. do 1991. godine.
  - stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu Kotor od 1991. do 1994. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana 1994. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 28.09.2012. godine.
 • Vladimir Novović

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završiio 2003. godine.
  -pravosudni položio 2006. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik i stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici od 2004 do 2009. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Danilovgradu izabran je 2009. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 27.02.2014. godine.
 • Milorad Marotić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1992. godine.
  -pravosudni položio 1995. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću od 1993. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabran je 1998. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2008. godine.
  -Savjetnik u Vrhovnom sudu Crne Gore od 2011. godine.
  - za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2014. godine
 • Zoran Šćepanovoć

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio je 1997. godine.
  -pravosudni položio je 2000. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1998. do 2000. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 2000. do 2005. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran je 2005. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2014. godine.
 • Vjera Šljivančanin

   Sudija

  sudija

  -Pravni fakultet završila 1979. godine.
  -pravosudni položila 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Republičkom zavodu za statistiiku od 1981.  do 15.12.1981. godine.
  -stručni saradnik u u Republičkom zavodu za statistiiku  od 1982. godine do 1988. godine,
  - savjetnik predsjednika Suda udruženog rada SRCG  od 30.09.1988. godine.
  - stručni saradnik u Višem sudu u Titogradu od 1991. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 1997. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2014.godine.


   

 • Miodrag Pešić

   Sudija

  sudija

  Pravni fakultet završio 2002.godine.

  Kretanje u službi:

  - pripravnik  u u Osnovnom sudu u Bijelom Polju od 02.09.2002.godine do 31.12.2005.godine.
  - sudijski savjetnik u Višem sudu u Bijelom Polju od 17.07.2006. do 24.11.2008.godine.  
  - za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran je dana 24.11.2008.godine.
  -  za sudiju Višeg suda izabran je dana  31.07.2015.godine.
 • Sonja Drašković

   Sudija

  sudija
  -Pravni fakultet završila 1996. godine.
  -Pravosudni ispit položila 2000.godine.
   
  Kretanje u službi:

  -pripravnik  u Osnovnom  sudu u Podgorici.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici i Privrednom sudu u Podgorici.
  - registrator Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran/a 1996. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran/a 2015.godine.
 • Mirjana Popović

   Sudija

  sudija

  rođena je 09.03.1974. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Budvi, a Pravni Fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici završila je u 15.septembra 1998. godine. Pred Ispitnom komisijom Ministarstva pravde Crne Gore dana 24.05.2001. godine položila je i pravosudni ispit. Nakon završenog Pravnog fakulteta, pripravnički staž u trajanju od 16.11.1998. do 27.06.2001. godine obavila je u advokaturi. U periodu od 27.06.2001. do 28.12.2010. godine samostalno se bavila advokaturom. Odlukom Sudskog savjeta Crne Gore od 28.12.2010. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Podgorici, gdje je radila na građanskom i izvršnom drugostepenom referatu. Odlukom Sudskog savjeta Crne Gore od 08.04.2015.godine izabrana je za sudiju Višeg suda u Podgorici, koju funkciju obavlja i sada, gdje radi u građanskom referatu ovog suda. Aktivno govori i piše engleski jezik, obučena je za rad na računaru, a imalac je brojnih sertifikata o završenoj obuci iz oblasti: prava EU, evropskih standarda i sudske prakse kada je u pitanju zaštita prava ličnosti, međunarodne saradnje u građanskim stvarima, antidiskriminacionog zakonodavstva, borbe protiv korupcije, radnog prava, porodičnog prava, nasljednog prava, prava djeteta, prava intelektualne svojine itd. U organizaciji Centra za obuku nosilaca pravosudne i tužilačke funkcije, uz saradnju Ministarstva pravde Crne Gore i Savjeta Evrope, stekla je i svojstvo trenera iz oblasti međunarodnog prava i prava na slobodu izražavanja.
 • Ljiljana Šoškić

   

  sudija

  - Pravni fakultet završila u Podgorici 1999.godine.

  - Pravosudni ispit položila 2001.godine
   
  Kretanje u službi:

  -pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici od 1999.do 2003.godine
   
  -registrator Registra zaloga i Centralnog registra privrednih društava od 2003 do 2006.godine
   
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2006.godine
   
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u februaru 2015.godine
 • Ognjana Boljević

   

  sudija

  - Rodjena 08.11.1968 godine u Gračanici  BIH
  - Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici.
  - Pravni fakultet završila 1991. godine u Podgorici
  - pravosudni položila 1994. godine.
   
  Kretanje u službi:


   -pripravnik u advokatskoj kancelariji Vasilija Begovića od 1991. do 1993. godine.
  - saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici  od 1995. do 2003. godine.
  - za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2003. godine
  - Imenovana za posrednika 2005 godine.Obnovila licencu 2012 godine
  - za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana  13.02.2015. godine.
 • Aleksandar Stojanović

   

  sudija

  - rođen  17.10.1970.godine, u SR Njemačkoj, u gradu Bielefeld.
  - Pravni fakultet je upisao u Podgorici i u roku diplomirao 1993.godine, sa prosječnom ocjenom 8.
  - Od 1994.godine  pohađao je poslijediplomske studije smjera Međunarodno javno i Međunarodno privatno pravo u Beogradu.
  - Dvogodišnji pripravnički staž je obavio kao advokatski pripravnik, u periodu od 1996.godine, - Pravosudni ispit položio je u junu 1998.godine.
   - Od februara 2001.godine  bio je stručni saradnik Osnovnog suda u Podgorici.
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran je aprila 2006.godine, nakon čega je četiri godine bio izvršni sudija, a potom angažovan u parničnom odjeljenju, do decembra 2015.godine.
  - Dana 09.12.2015.godine izabran je za sudiju Višeg suda u Podgorici.
         
 • Tatjana Ljujić

   

  sudija - rođena Milić ,u Nikšiću dana 30.07.1962.godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
   
  - Pravni fakultet u Titogradu  upisala je 1981godine a diplomirala 1987godine , sa ocjenom 8,97.
   
  - Istovremeno , završila je i Pedagošku akademiju u Nikšiću – odsijek Likovna umjetnost.
   
  Radno iskustvo:
   
  - Pripravnički staž obavljala je u period od 1.07.1991.godine do 1.07.1992.godine kod NBJ Zavod za obračun i plaćanje, gdje je radila na poslovima kontrole i pravne službe.
   
  - Od 11.03.1996.godine do 15.03.1999.godine obavljala je poslove profesora pravne grupe predmeta u JU Ekonomsko – ugostiteljska škola u Nikšiću .
   
  - Od 15.03.1999.godine obavljala je poslove stručnog saradnika Osnovnog suda u Nikšiću do 18.04.2006.godine .
   
  - Dana 18.04.2006.godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću, koju funkciju je obavljala do 24.07.2015. godine , kada je izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici.
   
  - Dana 01. 10. 2011.godine odbranila je,  na Pravnom fakultetu UDG u Podgorici, magistarsku tezu " Primjena prava Evropske Unije na nivou nacionalnog suda ", na odsijeku za Evropsko pravo, odnosno , Pravo Evropske Unije i posjeduje diplomu postdiplomskih studija za stepen magistra pravnih nauka na Pravnom fakultetu UDG Podgorica , sa prosječnom ocjenom 9,60 .
   
  - Posjeduje i više sertifikata : diplomu “ Škole evropskih integracija “ pri Centru za građansko obrazovanje u Podgorici , sertifikat  Evropskog instituta  za javnu upravu Luksemburg iz oblasti prava EU za četiri seminara u toku 2010.godine u okviru programa pomoći Luksemburga Crnoj Gori; sertifikat Evropskog instituta  za javnu upravu Luksemburg iz oblasti prava EU za seminar 29-30 novembra 2012.godine održanog u Luksemburgu  ; sertifikata o učešću na seminaru Evropska konvencija o ljudskim pravima u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore; na seminaru  Porodično pravo EU u Podgorici 22-23 januara 2015.godine , na seminaru  “Pravo EU o rodnoj ravnopravnosti ” u Vilniusu , 2-3 June 2016 godine.
   
  - Posjeduje Uvjerenja o položenom kursu engleskog jezika za pravnike , i sertifikat ECDL testa za rad na računaru;
   
  - U organizaciji Centra za obuku nosilaca pravosudne i tužilačke funkcije, stekla je i svojstvo trenera iz oblasti prava EU.
                                                                                    
 • Radonja Radonjić

   Sudija

  sudija
  • rođen 23.12.1974. godine u Cetinju
  • diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 26.11.2002. godine
  • pravosudni ispit položio 23.06.2005. godine
   
  Kretanje u službi:
  • pripravnički staž odradio u Osnovnom sudu u Podgorici u periodima od 01.04.2003. do 01.04.2005. godine i od 01.07.2005. do 01.07.2006. godine
  • od 01.07.2006. do 24.11.2008. godine obavljao poslove savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici
  • za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran 24.11.2008. godine
  • za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran 31.07.2015. godine, koju funkciju i sada obavlja
 • Mirjana Vlahović

   Sudija

  sudija

  Rođena 19.03.1974. godine, u Kolašinu. Pravni fakultet u Podgorici upisala 1992/93, a diplomirala 08.02.2001. godine, sa prosječnom ocjenom 6,67. Pravosudni ispit položila je 03.07.2003. godine.

  Pripravnički staž započela je 04.04.2001. godine do 01.02.2004. godine u Osnovnom sudu u Podgorici, nakon čega je u istom nastavila da radi na poslovima stručnog saradnika do 20.11.2008. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Podgorici, a za sudiju Višeg suda u Podgorici 11.12.2015. godine  koju funkciju i danas obavlja.
   
 • Natalija Boričić

   Sudija

  sudija

  rođena 23.07.1962. godine. Pravni fakultet završila u Podgorici, diplomirala 04.11.1988. godine.
   
  U Osnovnom sudu u Podgorici, obavila pripravničku praksu u periodu od 02.04.1990. godine do 02.04.1992. godine. Nakon toga u Ekonomskoj školi “Mirko Vešović“, na mjestu sekretara škole radila u periodu od 02.12.1994. godine do 10.09.1995. godine.
   
  Od 11.09.1995. godine do 30.07.2015. godine zaposlena u Osnovnom sudu u Podgorici i to na poslovima Sekretara suda, Stručnog saradnika, a 16.12.2003. godine, izabrana za sudiju Osnovnog suda. Za sudiju Višeg suda izabrana 31.07.2015. godine.
   
   
 • Milica Čukić

   Sudija

  sudija Rođena 28.12.1958.godine, u Zabrđu kod Andrijevice. U Ivangradu (sada Berane), završila osnovnu školu i gimnaziju, a     diplomirala na Pravnom faktultetu u Podgorici 1981.godine. Zasnovala radni odnos kao pripravnik u Opštinskom sudu u Ivangradu (sada Osnovni sud u Beranama) 1982.godine, a pravosudni ispit položila 1984. godine u Beogradu. U istom sudu radila na poslovima sekretara i stručnog saradnika sve do 1993.godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Beranama. Za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju  izabrana u decembru 2005.godine. Na funkciju sudije Višeg suda u Podgorici trajno je raspoređena odlukom Sudskog savjeta Crne Gore od 15.11.2017.godine. Udata je i majka dvoje djece.
 • Sanja Čakanović

   sudija

  sudija
  Pravni fakultet završila 1992. godine, na Sveučilištu Pravnog fakulteta u Zagrebu a diplomski rad branila na temu „Ličnosti maloljetnog recidivište“
  -Pravosudni ispit položila 1996. godine

  KRETANJE U SLUŽBI

  - sudijski pripravnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru od 1994. godine, do 1996. godine
  - sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Herceg Novom od 1996. godine do 1997. godine
  - za sudiju za prekršaje Područnog organa za prekršaje Kotor izabrana 1997. godine, koju funkciju obavlja do decembra 2009. godine
  - za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana u decembru 2009. godine  koju funkciju obavlja do jula 2018. godine
  - u julu 2018. godine izabrana za sudiju Višeg suda u Podgorici