Sudije • Suzana Mugoša

   Sudija - zamjenik predsjednika suda

  sudija -Pravni fakultet završila 1994. godine.
  -pravosudni položila 1998. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Državnom tužilaštvu Podgorica od 1995. do 1998. godine.
  -saradnik u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica od 1999. do 2000. godine.
  - zamjenik Osnovnog tužioca Podgorica od 2000. do 2005. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2005. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana  01.03. 2012. godine.
 • Radomir Ivanović

   

  sudija Pravni fakultet završio 1982. godine.
  -pravosudni ispit položio 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom privrednom sudu od 1985 do 1987.
  - sudija Opštinskog suda za prekršaje od 1987 do 1994. godine.
  - za sudiju Osnovnog suda izabran 1994. godine.
  - za sudiju Višeg suda izabran 19.02.2001. godine.
 • Miroslav Bašović

   

  sudija -Pravni fakultet završio septembra 1977. godine.
  -pravosudni ispit položio februara 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u INIS „Marko Radović“, a nakon toga rukovodilac službe za kadrovske i opšte poslove, rukovodilac pravne službe, rukovodilac sektora za pravne kadrovske i opšte poslove, član poslovnog odbora za pravne i opšte poslvoe, pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove.
  -stručni saradnik u
  -za sudiju Osnovnog suda u Baru izabran 2000. godine.
  - za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran 2000. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran 2003. godine.
 • Vesna Jočić

   

  sudija -Pravni fakultet završila  02.07.1983 godine.
  -pravosudni ispit položila  24.09.1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od 1985. do 1987. godine.
  -stručni saradnik u  Okružnom sudu u Titogradu od 1987. do 1988
  - za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana 1988. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 19.02.2001 godine.
 • Vesna Jovetić

   

  sudija -Pravni fakultet završila 26.06.1980 godine
  -pravosudni ispit položila 21.12.1984 godine
   
  Kretanje u službi:
   - pripravnik u Opštinskom sudu u Nikšiću od 1982. do 1984. godine.
  - Sekretar Vijeća udruženog rada SO Nikšić od 1985. do 1986. godine
  - rukovodilac odjeljenja- viši savjetnik za opštu upravu i pravosuđe od 1986 do 1991. godine.
  - pomoćnik načelnika za opštu upravu u opštini Nikšić
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšić izabrana 1993. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 12.10.2005 godine

 • Miljana Pavlićević

   

  sudija -Pravni fakultet završila 08.07.1987 godine
  -pravosudni ispit položila 17.01.1992 godine

  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Vrhovnom sudu Crne Gore od 01.11.1989 godine.
  -stručni saradnik u Vrhovnom sudu Crne Gore
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabrana 1992 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 18.12.2003 godine.
 • Verica Sekulić

   

  sudija -Pravni fakultet završila oktobra 1980 godine.
  -pravosudni ispit položila juna 1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 15.05.1985.  do 01.04.1987.godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 18.11.1991. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda izabrana 18. novembra 1991. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u maju 2002 godine
 • Dragica Vuković

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1980 godine.
  -pravosudni ispit položila 1983. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Opštinskom tužilaštvu u Titogradu  od 1981. do 1983. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Danilovgradu izabrana 1983 godine.
  -sekretar Opštinskog suda u Titogradu od 1988. do 1995. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana u februaru 1995 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 26. jula 2006 godine.
 • Snežana Aleksić

   

  sudija -Pravni fakultet završila januara 1982 godine.
  -pravosudni ispit položila juna 1986 godine.
   
  Kretanje u službi:
   - pripravnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1985. godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom sudu u Podgorici od 1987. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda izabrana oktobra (novembra) 1991. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 15.03.2005 godine
 • Evica Durutović

   

  sudija Pravni fakultet završila 1982. godine
  -pravosudni ispit položila 1985 godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od 1983. do 1985. godine.
  -stručni saradnik u Okružnom sudu u Titogradu, gdje je  radila i kao sekretar suda od 1986. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici  izabrana  1997. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008. godine.
 • Ranko Vukić

   

  sudija -Pravni fakultet završio 01.07.1986 godine
  -Pravosudni ispit položio u martu 1989. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Baru od 1987 do 1989. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Titogradu izabran u junu 1989 godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran u oktobru 1992 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u okotobru 2008 godine.
 • Dejan Dragović

   

  sudija -Pravni fakultet zavšio 1982.  godine.
  -pravosudni ispit položio 1985. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom sudu u Titogradu od 1983. do 1985. godine.
  - za suduju Opštinskog suda za prekršaje ozabran 1985. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Titogradu izabran 1990. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u septembru 2008 godine.
 • Magdalena Zečević

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1987 godine
  -pravosudni ispit položila 1991. godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Titograd od 1989 do 1991. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu  u Podgorici od 1992. do 1995. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 1995. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008 godine
 • Biljana Uskoković

   Sudija

  sudija Pravni fakultet završila 1984. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom javnom tužilaštvu Kotor od 1985 do 1987. godine.
  -stručni saradnik u Opštinskom javnom tužilaštvu Kotor od 1987 do 1991. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana je 1995. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana u decembru 2009. godine.
 • Vesna Moštrokol

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1985 godine.
  -pravosudni položila 30.01.1990 godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici
  -bila advokat u periodu od 1990 do 1996 godine
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1999 godine
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2002 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008 godine
 • Ana Vuković

   

  sudija Pravni fakultet završila 1988 godine
  -pravosudni ispit položila 1994 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Izvršnom vijeću SRCG od 1989. do 1990. godine, a nakon toga u Osnovnom sudu u Podgorici od 1993. do 1995. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1995. do 2001. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2001. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2009 godine
 • Predrag Tabaš

   

  sudija -Pravni fakultet završio 1996 godine.
  -pravosudni ispit položio 2000. godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Vijeću za prekršaje RCG od 15.10.1996. godine do 16.04.200. godine.
  -ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Upravi Carina Crne Gore od 2001. do 2002.godine.
  -stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici od 2002. do 2006. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran 2006 godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran 2010 godine.
 • Branka Bošković

   

  sudija -Pravni fakultet završila 1982. godine.
  -pravosudni ispit položila 1986. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u  Sudu udruženog rada  SRCG Titograd od 1985. do 1987. godine.
  -stručni saradnik u Okružnom privrednom sudu u Titogradu  od 1989. do 1989. godine.
  -za sudiju Opštinskog suda u Titogradu izabrana je 1989. godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2010. godine.
 • Dragoje Jović

   

  sudija -Pravni fakultet završio 1989 godine
  -Pravosudni ispit položio 1993 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik  u Osnovnom sudu u Ulcinju
  -stručni saradnik i upravitelj pisarnice u Osnovnom sudu u Ulcinju
  -za sudiju Osnovnog suda u Ulcinju izabran u januaru 1994 godine
  -bio je predsjednik Osnovnog suda u Ulcinju u tri mandata, do 2009 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran u decembru 2009 godine 
 • Senka Danilović

   

  sudija -Pravni fakultet završila u oktobru 1993 godine
  -Pravosudni ispit položila u aprilu 1996 godine
   
  Kretanje u službi:
  -priprvnik u  Osnovnom sudu u Podgorici u periodu od 15.02.1994 godine do 30.04.1997 godine
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1997. do 1998. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u oktobru 1998 godine
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 18.03.2010 godine
 • Nenad Otašević

   

  sudija -Pravni fakultet završio 09.07.1991 godine
  -pravosudni ipit položio 26.09.1994 godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u D.P. "Montenegroconsult" d.o.o
  -pripravnik u u Privrednom sudu u Podgorici od 1992. godine.
  -stručni saradnik u Pivrednom sudu u Podgorici
  -za sudiju Osnovnog suda u Cetinju izabran 1995 godine
  -OD 2000 godine sudijsku funkciju je obavljao u Osnovnom sudu u Podgorici od 2000. do 2010. godine.
  -za sudiju Višeg suda izabran 19.03.2010 godine
 • Katarina Đurđić

   

  sudija -Pravni fakultet završila 08.04.1998 godine
  -pravosudni ispit položila 19.10.2000 godine
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Ministarstvu pravde od 1998. do 1999. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1999. do 2001. godine.
  -za sudiju Privrednog suda u Podgorici izabrana 24.09.2001 godine.
  -za sudiju Višeg suda izabrana 30.11.2010 godine • Snežana Vukčević

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1990. godine.
  -pravosudni položila 1993. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu Titograd od 1990 do 1994. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu Podgorica od 1994. do 2004. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 2004. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2012. godine.
 • Sonja Cvetićanin

   Sonja Cvetićanin Ognjenović

  sudija -Pravni fakultet završila 1982 godine
  -pravosudni ispit položila 1984 godine

  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Okružnom sudu u Zadru od 1982. do 1984. godine
  -za sudiju za prekršaje u Zadru izabrana 1985 godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Zadru izabrana 1986 godine.
  -bila advokat u Herceg Novom od 1991 do 1992 godine
  -za sudiju Osnovnog suda Herceg Novom izabrana 1992 godine
  -za sudijiu Višeg suda u Podgorici izabrana u aprilu 2010 godine
 • Vesna Pean

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završila 1987. godine.
  -pravosudni položia  1991. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Opštinskom sudu u Kotoru od 1989. do 1991. godine.
  - stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu Kotor od 1991. do 1994. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Kotoru izabrana 1994. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 28.09.2012. godine.
 • Vladimir Novović

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završiio 2003. godine.
  -pravosudni položio 2006. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik i stručni saradnik u Višem sudu u Podgorici od 2004 do 2009. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Danilovgradu izabran je 2009. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 27.02.2014. godine.
 • Milorad Marotić

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio 1992. godine.
  -pravosudni položio 1995. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću od 1993. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću izabran je 1998. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2008. godine.
  -Savjetnik u Vrhovnom sudu Crne Gore od 2011. godine.
  - za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2014. godine
 • Zoran Šćepanovoć

   Sudija

  sudija -Pravni fakultet završio je 1997. godine.
  -pravosudni položio je 2000. godine.
   
  Kretanje u službi:
  -pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 1998. do 2000. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 2000. do 2005. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran je 2005. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran je 2014. godine.
 • Vjera Šljivančanin

   Sudija

  sudija

  -Pravni fakultet završila 1979. godine.
  -pravosudni položila 1987. godine.
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Republičkom zavodu za statistiiku od 1981.  do 15.12.1981. godine.
  -stručni saradnik u u Republičkom zavodu za statistiiku  od 1982. godine do 1988. godine,
  - savjetnik predsjednika Suda udruženog rada SRCG  od 30.09.1988. godine.
  - stručni saradnik u Višem sudu u Titogradu od 1991. do 1997. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 1997. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2014.godine.


   

 • Miodrag Pešić

   Sudija

  sudija

  Pravni fakultet završio 2002.godine.

  Kretanje u službi:

  - pripravnik  u u Osnovnom sudu u Bijelom Polju od 02.09.2002.godine do 31.12.2005.godine.
  - sudijski savjetnik u Višem sudu u Bijelom Polju od 17.07.2006. do 24.11.2008.godine.  
  - za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran je dana 24.11.2008.godine.
  -  za sudiju Višeg suda izabran je dana  31.07.2015.godine.
 • Sonja Drašković

   Sudija

  sudija
  -Pravni fakultet završila 1996. godine.
  -Pravosudni ispit položila 2000.godine.
   
  Kretanje u službi:

  -pripravnik  u Osnovnom  sudu u Podgorici.
  -stručni saradnik u Osnovnom sudu u Podgorici i Privrednom sudu u Podgorici.
  - registrator Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabran/a 1996. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabran/a 2015.godine.