JAVNI OGLAS

13. 05. 2019.

Na osnovu člana 33 i 34 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore
 
Kandidat mora da ispunjava uslove predviđene čl. 33 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 46 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-2491/19-32
Podgorica, 07.05.2019. godine
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije